Poslednjih godina, Elektroprenos–Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, kompanija za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, intenzivno radi na unapređenju sistema rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih trafostanica na svojoj teritoriji. U toku 2016. i 2017. godine, u Operativnom području Banja Luka, realizovani su projekti rekonstrukcije trafostanice 110/35/20 kV Kotor Varoš i izgradnje nove trafostanice 110/20/10 kV Šipovo. Ugovori su potpisani i izvedeni sa dva različita konzorcijuma, ali je u oba projekta implementiran zenon softver za automatizaciju u energetici kompanije COPA-DATA, dok je sistem integrator bilo preduzeće Saturn Electric d.o.o. iz Beograda.

Set jednopolnih šema sa statusima, merenjima, opcijama za upravljanje i funkcijom automatskog bojenja vodova.

Kompanija Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka pokriva četiri operativna područja: Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla, kao i 9 terenskih jedinica. Za 65 godina postojanja, kompanija je izgradila preko 6.000 km mreže, oko 300 dalekovoda, i preko 150 trafostanica na teritoriji Bosne i Hercegovine. Trenutno se, u navedenu infrastrukturu, investira preko 80 miliona evra kako bi se sistem i usluga prenosa električne energije unapredila. Takođe, uvođenjem savremenih i efikasnijih sistema postiže se siguran i pouzdan rad kao i zadovoljstvo korisnika.


Rekonstrukcija TS Kotor Varoš
U toku 2016. godine raspisan je tender za rekonstrukciju TS Kotor Varoš, čija je oprema bila stara preko 50 godina i potpuno dotrajala. Osim toga, postojala je potreba za proširenjem same trafostanice, sa dva 110 kV dalekovodna polja i za obezbeđenjem dvostranog napajanja ove i druge dve povezane transformatorske stanice. Poseban izazov i dodatni rizik i pritisak na poštovanje zadatih rokova predstavljalo je to što je postojeća trafostanica morala biti potpuno funkcionalna za sve vreme trajanja rekonstrukcije. To je postignuto upotrebom mobilne trafostanice koja je omogućila da se korak po korak rešava zamena dotrajale opreme i poveže sistem u jednu celinu.

zenon reporting – kombinovani strujno-naponski trend dijagram u TS Šipovo.

Saradnja sa sistem integratorom otpočela je u ranoj fazi projekta, kreiranjem osnovne strukture zenon sistema još u toku građevinskih radova, a sve u cilju da se kompletno rešenje pripremi što preciznije i u skladu sa svim zahtevima krajnjeg korisnika. zenon se, tom prilikom, sa svojim funkcionalnostima pokazao kao vrlo praktičan jer je omogućavao da se izvrši projektovanje većine grafičkih i topoloških zahteva i pre samog odlaska na teren. To je doprinelo da je sistem integrator, kada je završena građevinska faza projekta, prilikom isporuke i ugradnje opreme, konfigurisao zenon veoma efikasno i u najkraćem roku povezao ceo sistem u funkcionalnu celinu. Izrađeno je potpuno novo grafičko okruženje, koje je u potpunosti ispunilo očekivanja i korporativne standarde krajnjeg korisnika, a pritom potpuno sačuvalo funkcionalnost i izgled sistema na koji su operateri navikli. Sa te strane je postignuto da nivo bezbednosti i sam sistem budu na najvišem nivou, intuitivni za korišćenje od strane operatera.

Jednostavnost korišćenja i vrhunska tehnička podrška
Svaki projekat sa sobom nosi specifičnosti i određene probleme. Ni sa projektom rekonstrukcije TS Kotor Varoš, nije bilo drugačije. Tokom realizacije ovog projekta, uočeno je da periferni uređaji (IED) ne šalju vremensku oznaku (Time Stamp) sa zahtevanim nivoom tačnosti. Dok bi ovo predstavljalo problem nekim proizvođačima hardvera, u zavisnosti od primenjenog protokola i načina sinhronizacije, u slučaju projekta Kotor Varoš, inženjeri sistem integratora i tehničke podrške kompanije COPA-DATA uvideli su da je moguće jednostavno rešiti navedeni problem softverskim putem. Zahvaljujući brzom odgovoru timova kompanije COPA-DATA i Saturn Electric, ovaj neočekivani izazov ni jednog trenutka nije ugrozio rokove realizacije. Štaviše, buduća adaptacija će biti podjednako laka. Svaka nadogradnja u zenon softveru izuzetno je jednostavna i ne zahteva dodatni angažman od strane integratora niti bilo kakvu izmenu postojećeg sistema, sve to zahvaljujući COPA-DATA filozofiji jednostavne parametrizacije u samo par koraka.

Konfiguracija komunikacionih blokova sa statusima na TS Šipovo.

Izgradnja nove TS 110/20/10 kV Šipovo
Projekat rekonstrukcije TS Kotor Varoš omogućio je sistem integratoru da u zenon-u kreira bazu podataka i biblioteku simbola koji su u potpunosti u skladu sa zahtevima krajnjeg korisnika, a koju će moći potpuno jednostavno da iskoristi i ponovo upotrebi u novim projektima kod istog krajnjeg korisnika uz minimalne korekcije.

TS Šipovo je, kao i prethodna transformatorska stanica, planirana da bude opremljena sa IED-ovima različitih proizvođača što za zenon nije predstavljalo nikakav problem, budući da nudi kompatibilnost sa svim svetski poznatim proizvođačima hardvera. Takođe, standardi IEC 61850 i IEC 60870-5-101/104 upotrebljeni su za komunikaciju sa IED uređajima u polju i prema kontrolnim centrima. U OP Banja Luka ističu da je zenon praktično pokazao ideju IEC 61850 standarda u punom svetlu i da, zahvaljujući tome, nije potrebno razmišljati o proizvođaču hardvera ako se ukaže potreba za zamenom ili proširenjem.

Završno ispitivanje za poseban užitak krajnjeg korisnika
Nakon završetka građevinskih i montažnih radova na rekonstrukciji TS Kotor Varoš i izgradnje TS Šipovo, pristupilo se završnom ispitivanju sistema stanične automatizacije (SAS) pre puštanja u rad. Ispitivanje je rađeno sa kompletnom opremom i prema tri kontrolna centra. Službe u OP Banja Luka nadležne za ove poslove navode da je krajnji cilj ispitivanja bilo puštanje transformatorske stanice u rad bez ijedne greške i aktivnog alarma, što se u praksi retko dešava, ali je u oba projekta uspešno realizovano i oni spadaju u „najčistija“ rešenja do sada. Ispitivanje TS Kotor Varoš trajalo je oko šest dana, tokom kojeg su urađena završna i „fina“ podešavanja celog sistema. Koristeći stečena iskustva, uspešno je završeno kompletno ispitivanje TS Šipovo za samo 2 dana. Ranije su ova ispitivanja znala da traju mnogo duže.

Dobijen je sistem, kao konceptualno rešenje, sa najvišim standardima i funkcionalnostima koje moderna tehnologija može da pruži. zenon je, svojom kompatibilnošću, funkcionalnostima, intuitivnim interfejsom i prilagodljivošću raznovrsnim zahtevima krajnjeg korisnika, uspeo da doprinese poboljšanju napajanja krajnjih kupaca i boljem detektovanju kvarova. Ovo je rezultovalo bezbednijim radom sa savremenijom i zaštićenijom opremom, pojednostavljenim upravljanjem i, možda kao najbitnijim faktorom, nadzorom kompletnog sistema.

Od puštanja oba sistema u rad, nije dolazilo do bilo kakvih kvarova sistema stanične automatizacije, a samim tim nije bilo potrebe za izlaskom ekipa na teren. Sistem je izuzetno pouzdan i doprinosi značajnim uštedama već u ranoj fazi korišćenja. U OP Banja Luka sa zadovoljstvom ističu da će iskustva iz ovih projekata, kako sa sistem integratorom tako i sa ergonomijom zenon rešenja, rado podeliti sa kolegama iz ostalih operativnih područja i drugim zainteresovanim budućim korisnicima.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me