MIKRO KONTROL je sistem integrator u oblasti industrijske automatizacije. Svojim korisnicima obezbeđujemo rešenja “ključ u ruke“, opremu i tehničku podršku. Naša rešenja donose unapređenje i poboljšanje proizvodnje, pouzdanost, bezbednost i uštedu energije.

Za vreme svog postojanja stekli smo veliki broj referenci  iz oblasti KGH (klimatizacija, grejanje, hlađenje), od kojih izdvajamo: Upravljacki sistem klima komore Tetra Pak production, Rashladni toranj u RTB BOR TIR, Upravljački sistem kotlarnice u Elixir Group, Klima komora muzeja i klimatizacija 3D bioskopa u muzeju u Svilajncu, Upravljački sistem održavanja pritiska u zgradama sa funkcijom protiv požarne zaštite Hidrocell i drugi ..

Pravilno funkcionisanje jednog KGH sistema zahteva ispravno dimenzionisanje hidraulike i to početnoj fazi planiranja. Rad individualnih hidrauličkih krugova kao i  njihova interakcija sa ostalim hidrauličkim celinama u sistemu mora biti detaljno analizirana i razmotrena  prilikom definisanja i izbora.

U daljem tekstu su prikazani uređaji koji mogu da razdvoje potrošače toplotne energije (nezavisne jedinice -stanove, prostore,…) i snabdevače toplotnom energijom.

primos250-2

PROZEDA HIDRAULUČNI KRUGOVI
Moduli grejanja sa mešnim venilom, integrisanim kontrolerom grejanja (ili solarnim kontrolerom) i ProBusX ili Modbus komunikacijom

image1

Dvokanalni pumpni modul sa razmakom cevi od 125mm, opremljen pumpom A klase visoke efikasnosti i PWM kontrolom brzine okretanja. Na napojnoj i povratnoj grani ugradjeni su  priključni ventili  temperaturnog opsega  0 – 160°C.

Tro-položajni mešni ventil je postavljen izmedju napojne i povratne grane. Sve elektronske komponente ventila, pumpe se nalaze van izolacije i hladjene su vazduhom. Mešni ventil i pumpa se mogu zameniti bez pražnjenja sistema.

conexio200

HydroFlex HKU 200
Modul grejanja sa mešnim venilom i integrisanim kontrolnim sistemom kompatabilan sa  REGULA grandis 650 HK.

image2

 


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me