Studijski program NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE – Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Već više od jednog veka električna energija, kao najkorisniji vid energije, je pokretač svetske privrede, a danas se može reći i da je pokretač savremenog sveta. Potrošnja električne energije neprestano raste i postaje merilo životnog standarda. Sve privredne grane savremenog sveta bazirane su na korišćenju električne energije za sve vrste pogona u proizvodnji svih vrsta dobara, za transport i komunikacije, za visok kvalitet života uopšte. Potrebe za električnom energijom rastu sve brže i sve je teže doći do novih izvora koji će omogućiti proizvodnju električne energije. Pronalaženje novih, alternativnih i obnovljivih izvora energije postao je primarni zadatak energetičara. Uz to, energiju treba preneti i distribuirati do konzumnog područja uz minumim gubitaka i pritom voditi računa o životnoj sredini. Energetska efikasnost postaje savremeni problem i postaje zasebna oblast elektroenergetike..

Trenutno stanje i projekcija privrednog rasta Republike Srbije ukazuju na porast potreba za novim profilom stručnjaka iz oblasti elektroenergetike, koji će pored klasičnih stručnih znanja iz elektroenergetike, steći i znanja iz obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, ekologije, informatike, elektronike, automatike i ekonomije. Energetika je jedan od dva osnivačka smera na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu (formiran 1987. godine) i spada u fundamentalne oblasti savremene tehnike. Čuvajući jezgro struke, a uvažavajući činjenicu da je energetika sve više multidisciplinarna oblast, došlo se do efikasnog studijskog programa Nove energetske tehnologije.

Pored velikog broja računarskih laboratorija koje sadrži Visoka škola elektrotehnike i računarstva, a u kojima se može odvijati nastava iz predmeta vezanih za informacione tehnologije u elektroenergetici, škola sadrži i laboratoriju za obnovljive izvore energije. U planu je i nadogradnja šestog sprata, a u njegovom sadržaju planirana je instalacija tri laboratorije iz oblasti elektroenergetike: laboratorija za obnovljive izvore energije, električne pretvarače i električne instalacije. Planirano je da ove laboratorije budu povezane sa fotonaponskom elektranom koja bi bila instalirana na kosom krovu Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija.

Kompetencije diplomiranih studenata
Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije studenti stiču znanja i veštine u oblasti projektovanja, eksploatacije i održavanja elektrana (konvencionalnih i nekonvencionalnih), elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti:

 • da prati i primenjuje novine u elektroenergetici;
 • da razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja iz elektroenergetike;
 • da upotrebljava informacionu i komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz elektroenergetike (primeni znanja o korišćenju računarske tehnologije i savremene tehnološke opreme, sa opštim i specifičnim aplikativnim softverom);
 • da učestvuje u timskom radu i bude punopravni član stručnog i poslovnog tima;
 • da može nastaviti dalje usavršavanje na specijalističkim studijama.

Završetkom studija student stiče znanje o:

 • osnovnim zakonima elektroenergetike;
 • procesima i sistemima transformacija energije;
 • principima proizvodnje električne energije;
 • strukturi elektroenergetskog sistema;
 • osnovnim principima obnovljivih izvora energije.
 • osnovnim principima očuvanja životne sredine;
 • funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema;
 • principima projektovanja i proračuna glavnih elemenata električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona;
 • korišćenju električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima;
 • strukturi troškova u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije;
 • principima održavanja elemenata elektroenergetskih sistema i električne opreme industrijskih pogona;

Studenti će biti osposobljeni za rad u elektroprivrednim postrojenjima na sledećim poslovima:

 • proračun parametara neophodnih za projektovanje i izbor elemenata elektroenergetskih sistema;
 • eksploatacije i održavanja postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • eksploatacije i održavanja distributivnih postrojenja i mreža, merenja i obračuna utrošene električne energije;
 • pripreme i realizacije programa održavanja i ispitivanja elektroenergetske opreme.
 • učešće u projektovanju, izvođenju i održavanju električnih instalacija i električnog osvetljenja;
 • eksploatacije i održavanja proizvodnih procesa;
 • ispitivanja i održavanja električnih mašina i energetskih pretvarača;
 • proračuna potrošnje pogonske energije i ostalih troškova eksploatacije i održavanja.

Ciljevi studijskog programa:

 • da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti elektroenergetike,
 • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju,
 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima, umenjima i veštinama iz oblasti obnovljivih izvora energije, elektroenergetskih sistema, proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, električnih mašina, transformatora, električnih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija, da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje,
  da se osposobi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Završetkom studija na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na studijskom program Nove energetske tehnologije stiče se zvanje:
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva za nove energetske tehnologije.


Više informacija: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd/Voždovac, Srbija, tel:  011/2471-099, web: www.viser.edu.rs

Aleksandar Dakić
Follow me