Napajanje sa PRO COM komunikacionim modulom
PRO COM komunikacioni modul nudi potpune komunikacione opcije, prvi put na tržištu, od polja, pa sve do oblaka. PRO COM se može povezati na PROtop napajanja da bi prikupljao podatke o proizvodima i uslovima rada. Podaci se nakon toga mogu proslediti do nadređenog kontrolera, gde konačno mogu da budu evaluirani u oblaku, tu se mogu smestiti i rezultati koji su na taj način dostupni svima koji su umreženi.
www.weidmueller.com

Marija D.