Uz standardnu isporuku HMI serije MT8000 i OPENHMI sa Windows okruženjem, Weintek predstavlja novu generaciju touch panela eMT3000 sa poboljšanim karakteristikama.

 • Brzi 600/800 MHz mikroprocesor sa izuzetnom procesorskom arhitekturom omogućava brzu komunikaciju, izvršavanje komplikovanih animacija i brze promene ekrana
 • Čvrsto aluminijumsko kućište
 • Oštar i jasan ekran sa TFT displejem
 • Podrška za CANopen protokol
 • Izolovano 24VDC napajanje
 • Izolovani RS232/RS485/CAN port
 • Precizan i pouzdan touch ekran sa garantovanim životnim vekom od milion uzastopnih dodir

EasyBuilder Pro

Tokom 16 godina razvoja Weintek je unapredio softver za programiranje kako bi stvorio moćan i jednostavan alat za izradu projekata vizuelizacije. EasyBuilder Pro ima podršku za veliki broj komunikacionih protokola čime je korisniku omogućena komunikacija sa širokom paletom perifernih uređaja i PLC-ova.

EasyBuilder pruža sledeće mogućnosti:

 • Korišćenje biblioteke sa grafičkim simbolima
 • Podršku za više formata slika BMP, JPG, GIF i PNG
 • Prikaz trenda merenih veličina pomoću Trend Display objekta, kao i memorisanje podataka
 • Višejezičnu podršku
 • Drajvere za 150 različitih tipova uređaja, uključujući i sve SIEMENS PLC-ove, a od sada i CANopen protokol
 • Programiranje pomoću makroa
 • Online/Offline simulaciju
 • Udaljeno upravljanje i nadzor (VNC, EasyAccess)
 • Izradu receptura i izveštaja

 

Account management

Unapređeni sistem korisnika nudi vam mogućnost kreiranja do 14 nivoa pristupa i 128 korisničkih naloga. Upravljanje nalozima i privilegijama sada je mnogo efikasnije i fleksibilnije.

USB Security key

Možete kreirati USB ključ koji omogućava administratoru ili privilegovanom korisniku pristup sa višim nivoom privilegija samo ukoliko kod sebe poseduje odgovarajući USB flash disk.

Macro library

Postoji mogućnost kreiranja biblioteke često korišćenih makroa, koja se može koristiti u drugim projektima. Na ovaj način skraćuje se vreme potrebno za razvoj aplikacije.

E-mail notification

Informisanje korisnika o pojavi alarma ili slanje izveštaja o regularnom radu putem mejla. Možete kreirati predefinisane grupe korisnika.

Easy Watch

Easy Watch vam omogućava da posmatrate ili menjate vrednosti registara u HMI-u ili PLC-u, čime vam olakšava debagovanje programa i omogućava udaljeni monitoring i kontrolu.

Karakteristike novih modela serije eMT3000


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Follow me