U današnjem svetu telekomunikacija i IoT uređaja, sve su češči zahtevi da se u industrijskim prostorima, uređajima pristupa preko Interneta, najčešće preko WiFi veze. U skladu sa tim, Electronic Design je razvio seriju digitalnih kondicionera signala koji komuniciraju WiFi i Ethernet konekcijom primenom Modbus protokola preko TCP/IP. Sa prefiksom “CF“ serija kondicionera je razvijena po ugledu na često korišćenu CD seriju digitalnih kondicionera.
CF serija radi sa 24-bitnim A/D konvertorom koji obezbeđuje tipičnu tačnost od ±0,02%, i linearnost ±0,005% od ukupnog opsega. Serija CF podržava merenje najčešće traženih veličina, kao što su: napon, struja (AC i DC), RMS/DC, temperatura (Pt100 ili termoparovi), otpornost potenciometra, merni most, transmiteri i senzori sa ekscitacijom.

CF kondicioneri imaju IP65 zaštitu, napajaju se naponom od 19V do 30V preko IP67 konektora, pri čemu konektor na strani kabla ima ugrađene zavrtnje (kleme) za lakše povezivanje kabla na terenu. Potrošnja je između 200 i 300mA. Između napajanja i ulazne strane kondicioneri imaju galvansku izolaciju, a ulazna zaštita od prenapona je 250V kontinualno. Dimenzije kondicionera su 125mm x 115mm x 58mm (bez antene i konektora). Postoje opcije sa ABS kućištem za upotrebu u zatvorenom prostoru ili aluminijumskom kućištu za upotrebu u teškim industrijskom okruženju ili u otvorenom prostoru.
Kondicioner može da radi kao WiFi uređaj u AP, STA ili AP+STA režimu, odnosno kao ruter ili uređaj koji se povezuje na ruter ili oba. Standardno se isporučuje za AP režim rada. Konfiguracija može da se vrši preko web interfejsa ili preko telnet servisa. CF ima veliki broj podešavanja TCP/IP interfejsa koji je olakšan detaljnim uputstvom na Srpskom jeziku. Podržan je WiFi 802.11 b/g/n na 2,4 GHz, a pojačanje signala je od 15dBm do 18dBm.

Više informacija:
Elektronik Dizajn d.o.o.
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd Tel.: 011-30 850 30; 011-2 450 480, email: ed@ed.rs
www.ed.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)