COPA-DATA je novom verzijom svoje zenon Softverske Platforme napravila novi korak ka potpunoj digitalnoj povezanosti u automatizaciji industrije i energetike. Gotove komponente dodatno štede vreme tokom planiranja projekata. Nove verzije zenon 8.20 i softvera za izveštavanje i analitiku zenon Analyzer 3.40 su sada dostupne.

Izlaskom verzije 8.20, COPA-DATA je nadogradila mnoge karakteristike zenon Softverske Platforme. Napravljena su poboljšanja u funkcijama autorizacije i autentifikacije. COPA-DATA je takođe dodala nove drajvere u svoj portfolio, kao što je npr. Euromap-63 za mašine za brizganje. Uz to, zenon Web Engine sada podržava „alarm causes“ detekciju u zenon Editoru. Sveukupno, aplikacije zenona će sada raditi još snažnije.

Ergonomski inženjering sa pametnim objektima
Posebno istaknuti u verziji 8.20 su Pametni Objekti. Ova nadogradnja zenon Editora pruža korisnicima gotove komponente koje mogu znatno pojednostaviti inženjering projekata. Pametni Objekti sadrže standardizovane funkcionalne delove koji se mogu lako konfigurisati u skladu sa procesima na koje se odnose. „Sa Pametnim Objektima, stvorili smo alat kako bismo pomogli korisnicima da efikasno upotrebljavaju iznova jednom definisane elemente, uključujući simbole, varijable i funkcije. Pametni Objekti čine set blokova, upakovanih i dostupnih u biblioteci. Ovaj komplet čini konfiguraciju, nadogradnju i održavanje bržim“, objašnjava Gerald Lochner, šef odeljenja za upravljanje proizvodom u COPA-DATA.

Jednom kreirani, šabloni za Pametne Objekte mogu se implementirati više puta u projektu. Svi elementi i linkovi automatski se generišu pomoću zenona, a korisnici takođe mogu prilagoditi pojedinačne Pametne Objekte i njegove šablone svojim potrebama. Prethodno korišćene komponente mogu se preneti u novi projekat u samo nekoliko koraka i prilagoditi odgovarajućim zahtevima. Prednosti za korisnike su jasne: budući da je orijentacija objekta čvrsto integrisana u zenonu, moguće je centralno upravljati složenim sadržajima i na taj način uštedeti dragoceno vreme.

Skalabilnost uz troškovnu efikasnost
U zenon 8.20, COPA-DATA prvi put implementira mogućnost korišćenja Docker tehnologije kontejnera, koja izoluje servise i procese jedne od drugih. Ovim je omogućeno pokrenuti više zenon Runtime procesa na jednom serveru. Sve aplikacije i funkcionalnosti koje su potrebne zenonu su sadržane u paketu koji se može pokrenuti zasebno. Do sada je bilo moguće centralno skladištiti celu infrastrukturu, koristeći virtuelne mašine, ali to je bilo operativno neefikasno zbog potrebnih resursa. Izolovanje usluga i procesa ima pozitivan uticaj na performanse i obezbeđuje optimalnu skalabilnost. Budući da su različiti Runtime procesi dostupni centralno na Host sistemu, troškovi u smislu hardvera i održavanja IT sistema mogu biti smanjeni.

Poboljšani automatizovani zapisi revizije
zenon pouzdano zapisuje svaki događaj u svoju listu hronoloških događaja (CEL). Kako bi se osiguralo da su samo informacije koje su relevantne za korisnika dostupne brzo i efikasno, COPA-DATA je u novoj verziji zenon 8.20 redizajnirala CEL kako bi obezbedila dodatnu jasnoću. Sada je moguće dodeliti sve događaje jednoj ili više kategorija, a korisnici mogu da vrše filtriranje po ovim kategorijama u Runtime-u. U zenon Editor-u, pored određivanja kategorija, korisnici mogu dodavati i nove kategorije. To znači da se CEL može prilagoditi i na odgovarajući način konfigurisati za svaku aplikaciju. Ovo naročito pomaže industriji poput farmaceutske, koja zahteva dokumentaciju i prikupljanje relevantnih podataka za revizorsko praćenje, u skladu sa propisima, i zatim učini to digitalno dostupnim.

Nova transparentnost procesa – zenon Analyzer 3.40
Poboljšani zenon Analyzer 3.40 učiniće procese transparentnijim. Sveobuhvatne, funkcije fleksibilog i automatizovanog izveštavanja i analitike nadograđene su u zenon Analyzer 3.40. Glavno poboljšanje je biblioteka pyZAN. Ona zenon Analyzer-u dodaje snagu programskog jezika Python; proširuje opcije za prediktivnu analitiku. Kao rezultat toga, i detaljni procesni podaci i metadata mogu se preneti sa zenon Softverske Pelatfome na zenon Analyzer i zatim naknadno eksportovati iz zenona za dalju obradu pomoću Python programskog jezika.

Po prvi put, novom verzijom, izveštaji u zenon Analyzer-u mogu se u potpunosti prilagoditi korporativnom dizajnu kompanije. I zaglavlja i podnožja u izveštaju mogu se ažurirati i ta ažuriranja se automatski prilagođavaju formatu izveštaja. Sva ova podešavanja mogu se sačuvati kao šabloni i ponovo koristiti u budućnosti.

U zenon Analyzer 3.40 omogućen je višestruki prikaz XY grafikona. Korisnici sada mogu prikazati nekoliko varijabli u jednom dijagramu. Na primer, varijable kao što su pritisak, gustina ili potrošnja električne energije mogu se postaviti u odnosu na temperaturu i jasno prikazati u jednom dijagramu.

Nadogradnja na IoT funkcionalnost
COPA-DATA je unapredila zenon IoT funkcionalnost kroz zenon Service Grid, koji sadrži sistem modularnih softverskih komponenti, ili mikro servise. Ovi mikro servisi čine veliku, skalabilnu aplikaciju koja se može individualno prilagoditi. Distribucijom komponenti, hardverski resursi se efikasnije koriste. zenon Service Grid idealan je za upotrebu kao integrisano rešenje za nadgledanje podataka u distribuiranim sistemima, kao što je oprema koja se koristi u oblasti obnovljivih izvora energije. Rešenje omogućava korisnicima da neprestano prenose podatke sa „fieldbus“ nivoa na cloud. Korisnici stoga dobijaju veću robusnost sistema i širok spektar mogućnosti u zenonu za prikupljanje podataka i upravljanje podacima.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me