KHS: Jednostavan rad i efikasna kontrola linije za punjenje i pakovanje
Moderan HMI efikasno obuhvata radni proces, u prvi plan interakcije čoveka i mašine stavljeni su atraktivan vizuelni dizajn i optimizacija angažovanja korisnika. KHS je jedan od lidera u industriji pakovanja i punjenja i razvio je novo rešenje za rad i kontrolu proizvodnih linija i mašina u industriji pića, baziran na zenon HMI/SCADA softveru. Ovo rešenje je dosada već dobilo mnogo nagrada.

Kao jedna od vodećih svetskih kompanija sa oko 4400 zaposlenih i predstavništvima u preko 60 država, KHS razvija i proizvodi mašine i opremu za punjenje i pakovanje u industriji pića. Kako se proizvodnja pića, pakovanje i punjenje sastoje od većeg broja izuzetno kompleksnih procesa, intuitivan rad sa opremom, prilagođen korisniku, dobija na posebnoj važnosti. Kako bi dizajnirali procese da budu što je moguće jednostavniji za korisnika, KHS je uveo ujednačeno, transparentno i standardizovano rešenje: novi ClearLine HMI.

copa1

Razvijen kao „Human-Centered Design“ proces
KHS je zajedno sa Fraunhofer IAO razvio koncept za novi HMI koji zadovoljava potrebe i zahteve ljudi različitih kvalifikacija. Cilj je bio da se iskombinuje funkcionalnost i estetski efekat kako bi korisnici prilikom svakodnevnog rada imali pozitivno iskustvo kroz jednostavno učenje i povećanje efikasnosti. Kako bi se ovo i postiglo, partneri na projektu su proučili različite grupe i njihova angažovanja za proizvodnim mašinama i linijama. Sledeći zadatak prilikom razvoja novog HMI koncepta je standardizacija svih mašina i na kraju kompletne proizvodne linije.

Informaciona arhitektura, navigacioni i orijentacioni mehanizmi su nakon toga bili definisani na bazi individulanih testova korisnika i u bliskoj saradnji sa ljudima iz KHS razvojnog tima. “Naš cilj je bio da ponudima našim klijentima uniformnu i standardizovanu platformu koju karakteriše najviši stepen okrenutosti ka korisniku. Želeli smo da budemo sigurni da će zaposleni u kompanijama naših kupaca moći da rukuju različitim mašinama u proizvodnim linijama bez dodatne obuke – na svom maternjem jeziku. Prepoznatljivost, kao faktor je veoma bitna za efikasan i produktivan rad”, objašnjava Dr. ing. Peter Stelter, izvršni potpredsednik tehnološkog menadžmenta u KHS GmbH.

copa2

Korisnički interfejs dizajniran sa zenonom
Dodatno novom konceptu za ClearLie HMI, KHS i Fraunhofer IAO su istražili snagu i opseg funkija različitih HMI/SCADA rešenja. Nakon pažljive evaluacije, KHS je odlučio da u svoj novi ClearLIne HMI inplementira zenon kompanije COPA-DATA. ”zenon HMI/SCADA platforma nudi tačno ono što nam je potrebno za naše mašine i proizvodne linije. zenon softver ima dobro razvijene mogućnosti grafičkog prikaza i brojne HMI elemente koji su uključeni kao standard. Dodatno, postoje druge napredne funkcije za administriranje i rad sa pristupnim pravima svakog korisnika, kao i upravljanje protokolima i alarmima”, objašnjava Karsten Vollmer, menažer proizvodnje u KHS GmbH. “Us sve to, zenon pruža opcije za kreiranje interfejsa ka drugim sistemima. Ova fleksibilna proširivost je veoma bitna za nas – posebno iz dugoročne perspektive.”

copa3

Standardizovani korisnički interfejs okrenut ka korisniku
Fokus u modernom dizajnu HMI-a je na interakciji različitih korisnika sa sistemom, optimalnom podrškom za monitoring kompletne proizvodne linije i jednostavnim i brzim oporavkom od grešaka. Nove funkcije, forme vizuelizacije i mogućnosti za interakciju podržavaju kontrolu i nadgledanje proizvodne linije. Jasno i efikasno struktuiranje sadržaja i funkcija takođe povećava bezbednost i efikasnost operacija i uvek skreće pažnju korisnika na najbitnije elemente. Zahvaljujući korišćenju i dizajnu konzistentnih kontrolnih i elemenata za prikazivanje, korisnik može pronaći svoj put brzo i intuitivno. Kontrole koje su srodne su grupisane i jasno se mogu razlikovati od drugih elemenata. Uz sve to, mnoge su označene simbolima, kao na primer: brisanje, filter, reset, snimanje itd. Informacije se prikazuju u izlaznim poljima, na primer trenutne vrednosti struje. Ciljana upotreba boja olakšava snalaženje i monitoring i omogućavaju brz pregled svih relevantnih informacija. KHS je za pozadinu izabrao boju antracita, koja u kombinaciji sa izabranim fontom i bojom fonta obezbeđuje veoma dobru čitljivost i uočavanje svih elemenata na ekranu u uslovima okoline koji su karakteristični za industriju. Ostale boje su takođe pažljivo izabrane. Na primer, servisni ekran, prikaz trendova i procesni ekrani imaju različite pozadinske boje te je na taj način osigurano brzo snalaženje i rad. Novi KHS-ov ClearLine HMI takođe koristi funkcionalne, strukturalne displeje umesto polurealnih, specijalnih displeja. Kao rezultat dobija se, posebno za zadatke monitoringa, jednostavna i lako razumljiva vizuelizacija.

copa4

Dobro promišljen i struktuiran dizajn
Standardizovan korisnički interfejs na svim KHS mašinama se sastoji od statusne trake, navigacije, glavnog prikaza, menija i funkcija mašine. U navigacionom delu, mašine u proizvodnoj liniji su predstavljene simbolom, koje podsećaju na funkcije kao što su: transport, pranje, punjenje, etiketiranje, varenje, itd. U glavnom prikazu vide se detaljne informacije i opcije setovanja za odabranu proizvodnu liniju, mašinu ili komponentu. U svakom prikazu može se doći do različitih elemenata za kontrolu i monitoring. Sa svaki zadatak, operatoru su ponuđene dodatne, detaljne istrukcije koje služe kao objašnjenje, ali i kao preporučene sekvence za radne korake. Mašinom se upravlja upotrebom funkcija mašine. Svaka od njih je prikazana u vidu dugmeta. U glavnom meniju, korisnik može odabrati jezik, pomoć, način logovanja itd. i takođe izabrati između različitih glavnih funkcija kao što su proizvodnja, tip administracije ili puštanje u rad. Moguće je podešavati i menjati HMI iz ovog menija.

Još efikasniji rad
Integrisane najčešće korišćeni administracione akcije su još jedna posebnost KHS ClearLine HMI interfejsa. Korisnik može sam definisati svoje najčešće korišćene alate i tako najbrže doći do onih prikaza, informacija ili funkcija koje najviše koristi. Funkcija pomoći je takođe definisana na taj način da se zaposleni sa malo iskustva i obuke lako snalazi korišćenjem slika koje dupunjuju tekst.

Poruke i problemi sa mašinom ili individualnim komponentama se prikazuju veoma jasno na statusnoj traci. Kao dopuna objašnjenjima i informacijama o grešci ili načinima ispravljanja kvara, obojeni ramovi obaveštavaju o prioritetu poruke: na primer, plava boja je namenjena za greške, žuta za upozorenja, a bela za informacije.

Kontrola u zavisnosti od uloge sa RFID identifikacijom
Kontrola pristupa je takođe bitna komponenta dobro promišljenog koncepta upotrebljivosti. KHS koristi administraciju korisnika integrisanu u zenon. Umesto konvencionalne hijerarhije korisnika, korišćen je pristup u zavisnosti od uloge. To je urađeno da bi se obezbedilo da rukovaoci mašina ili osoblje održavanja ima upravo one funkcionalnosti, preglede i ekrane koji su im neophodni da bi izvršili svoje zadatke. “Administracija korisnika integrisana u zenon obezbedila nam je tačno ono što nam je trebalo da implementiramo naše bezbednosne standarde: različite korisničke profile sa fino definisanim mogućnostima, sveobuhvatno praćenje svih aktivnosti kroz reviziju i snimanje i arhiviranje log fajlova”, objašnjava Karsten Vollmer iz KHS-a.

copa5

Nadgledanje uz pomoć pametnih telefona
KHS koristi i zenon aplikaciju “Everywhere App” da bi dao korisnicima mogućnost da prikazuju podatke sa svojih HMI/SCADA sistema direktno na pametnim telefonima u realnom vremenu. Provera autentičosti se izvodi zenon administracijom. Korisnici opreme za punjenje i pakovanje, kao i menadžment, mogu dobiti celoviti pregled proizvodne linije, individualnih mašina i njihovog statusa. Korisnici vide odgovarajuće ikone mašina na svojim pametnim telefonima. Informacije o tipu mašine, tipu operacija i statusu operacije su dostupne na posebnom ekranu. Povrh svega, oni mogu imati na svojim ekranima i tekst poruke (alarmne ili neutralne poruke), trenutni program (proizvodnja, održavanje, čišćenje, itd.), tip napitka i ostale parametre. “Mobilni uređaji za nadgledanje i rad u industrijskom okruženju nude značajan potencijaln za povećanje okrenutosti ka korisniku, prihvatanju i na kraju i produktivnosti u interakciji čoveka i mašine. Zahvaljujući tome što je KHS integrisao zenon “Everywhere App”, mi sada možemo ponuditi našim kupcima prave informacije u pravo vreme na pravom mestu”, dodaje Karste Vollmer iz KHS-a.

copa6

Mnogo nagrada: ClearLine HMI na zenon osnovi
KHS je već primio mnogo različitih prestižnih nagrada za novi korisnički koncept i inovativni korisnički interfejs, uključujući: “red dot: best of the best“, „iF product design award“ i „iF gold award“. Nagrade dobijene od nezavisnih institucija su jedna stvar, ali najvažniji je pozitivan povratni odgovor koji KHS dobija od tržišta. Među prvim kompanijama koje koriste ClearLine HMI je jedna od najvećih grupacija za proizvodnju piva u Nemačkoj. Napokon, sistem se već koristi na mnogig mestima širom sveta sa velikim uspehom.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com

Aleksandar Dakić
Follow me