A3-400 Engineering je industrijski PC sa integrisanim sistemom za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje i sa sistemom za akviziciju od 1Gs za brza kontinualna merenja osciloskopskog tipa. PC može biti konfigurisan sa najmodernijim PC platformama sa trenutno najmoćnijim procesorima koji danas postoje na tržištu, tako da se ovaj sistem može koristiti za merenja i vrlo brza procesiranja signala.

A3-400 Engineering, Ima sistem za vodeno hlađenje i može u kontinuitetu da održava temperaturu procesora ispod 80°C, kada ovaj radi sa najvišom disipacijom i sa 100% snage u kontinuitetu tako da disipacija procesora neće uticati na takt procesora i samim tim neće smanjiti brzinu procesiranja kao što je to slučaj sa mnogim drugim sistemima.

Akviziciju podataka može da radi sa brzinama do 500 kS/s na 8 ili 16 kanala sa 12-bitnim ili 16-bitnim A/D konvertorima. Pored toga su podržana i dva analogna izlaza i 8 digitalnih ulaza / izlaza. Svi ulazi i izlazi su podržani sa CM kondicionerima signala koji obezbeđuju prilagođenje signala za datu primenu i galvansku izolaciju do 2500 V. Na analogne ulaze, korisnik može da priključi razne tipove senzora, uključujući RTD, termoparove, RMS/DC, da meri otpornost, merne mostove, napon, struju razne vrste transmitera itd.

A3-400 Engineering, ima istem za akviziciju osciloskog tipa sa četiri kanala koja omogućava brzine merenja do 1 Gs. Rezolucija A/D konverzije može da se bira od 8 do 16 bita, a ulazni opseg od 20 mV do 20 V. Zahvaljujući tome, moguće je snimiti tranzijente, visokofrekventne smetnje i druge pojave koje nije moguće zabeležiti korišćenjem standardnih sistema za akviziciju podataka.

Softver je dat u obliku biblioteka za LabView i Visual Studio. Korisnicima je dostupan i gotov softver za osciloskopska merenja, kao i softver za snimanje i grafički prikaz podataka sa akvizicije.


Više informacija: Elektronik Design d.o.o., Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd,  Tel.: 011-30 850 30;   011-2 450 480, email: ed@ed.rs, www.ed.rs

Aleksandar Dakić
Follow me