Naftna kompanija Royal Dutch Shell dodelila je odredište za brod „Prelude“ na zapadnoj obali Australije. Planirano je da „Prelude“ obezbedi vađenje tečnog prirodnog gasa (LNG) od 660.000 tona godišnje.

Prelude je najveći objekat na moru koji je ikada izgrađen. Za njegovu izgradnju bio je zadužen konzorcijum Technip/Samsung (TSC) u Južnoj Koreji. Dučagak je čak 488 metara, širok 74 metra i napravljen sa više od 260.000 tona čelika. Pod punim optrećenjem težina platforme može biti 600.000 tona, pet puta više od težine nosača aviona Nimitz.

Glavnu konstrukciju sa dvostrukom oplatom izradio je TSC u brodogradilištu Samsung Heavi Industries Geoje u Južnoj Ko-reji. Konstrukcija je zvanično počela u oktobru 2012. godine, kada je prvi metal izrezan za podkonstrukciju. Sistem za vezi-vanje kupole je podugovoren sa SBM i napravljen je u Dribocks Vorld Dubai. Ostala oprema, kao što su podmorske bušotine, gradi se na drugim mestima širom sveta. Do jula 2015. godine instalirano je svih 14 modula plinskih postrojenja, da bi kom-pletna platforma bila završena Jula 2017. godine.

Planirani životni vek platforme je 25 godina. Očekuje se da će Prelude proizvesti 5,3 miliona tona tečnosti i kondenzata go-dišnje. Prirodni gas će biti ekstrahovan iz bušotina i ukapljen hlađenjem na -162°C. Sposobnost proizvodnje i iskrcavanja LNG-a za velike LNG nosioce je važna inovacija, koja smanjuje troškove i uklanja potrebu za dugim cevovodima do postrojenja za obradu koja se nalaze na kopnu.

Postavljanje sve potrebne opreme da bi ova platforma bila efi-kasna, bio je značajan izazov. igus® je za potrebe ovog broda, izradio specijalan energetski lanac dužine 35 m čija je funkcija da obezbedi snabdevanje energijom za dizalicu i sidreno vitlo. igus® Singapure je izvršio instalaciju.

Rotirajući energetski lanac dužine čak 35 metara

Za sve zahtevne potrebe specifičnih aplikacija igus® je spreman da izađe sa efikasnim rešenjem. Sa svojim sloganom „Plastika za duži vek upotrebe“, u igus® programu dostupni su energetski lanci, fleksibilni kablovi, ležajevi, vođice. Generalni distributer za teritoriju Srbije, Crne Gore i Makedonije je firma HENNLICH (www.hennlich.rs).

Nakon putovanja od 5.800km sa gradilišta u Južnoj Koreji, Prelude je stigao u vode zapadne Australije. Dana 26. decem-bra 2018. godine Roial Dutch Shell je objavio da je početna proizvodnja počela i da su bunari otvoreni.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Radomira Markovića 1, 11222 Beograd, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me