Emersonov novi sistem za merenje vrtložnih struja povećava pouzdanost skraćivanjem vremena dok je sistem van upotrebe time što se eliminiše potreba za kalibracijom i skraćuje vreme potrebno za zamenu delova. Tradicionalni vrtložni strujni lanac je kompleksan, a zamena delova teška.

Sa novim AMS EZ 1000 konverterom signala vrtložnih struja, Emerson je redukovao kompleksnost mernog lanca prelazeći sa višestrukih konvertera na pojedinačno podesiv digitalan converter, koji omogućava laku kalibraciju na licu mesta.

 
Više informacija: http://www.emerson.com/en-us/automation/asset-management/machinery-health-management/machinery-health-sensors/ams-ez-1000
 

Marija D.