Moderne industrijske aplikacije sve vreme zahtevaju sve sofisticiranije pneumatske komponente sa sve boljim performansama. Fleksibilnost i adaptibilnost su ključni faktori dizajna mašina. Mogućnost promene paametara aplikacije u toku rada, kao što je na primer brzina cilindra ili sile koju generiše rotacioni aktuator su za dizajnera veoma korisni.

U prošlosti je bilo neophodno dizajnirati kompleksna pneumatička kola bazirana na pneumatskim logičkim elementima koji su zauzimali dosta prostora i za koje je podešavanje bilo veoma komplikovano. Danas, zahvaljujući električnim proporcionalnim regulatorima, ovakve operacije se lako izvršavaju i nude čak i veću fleksibilnost.
 
Više informacija: http://www.pneumaxspa.com/ENG/Default.aspx?MOD=CTG&SEZ=2&PAG=3&CAT=609&PRD=541

Marija D.