Sistem za automatsko doziranje gasnog hlora
Uređaj poseduje mikroprocesorski kontroler sa integrisanim kolor touch panelom 4.3”, koji sadrži specijalizovano softversko rešenje sa adaptivno-prediktivnim regulatorom prilagođenim vođenju procesa hlorisanja vode. Isti svoj rad bazira na kontinualnom merenju protoka, reziduala ili oba parametra radi precizne regulacije, sa funkcijama automatskog doziranja hlora prema rezidualu, prema protoku ili kombinovano (protok + rezidual). Mogućnost pristupa i podešavanja parametara regulacije putem aplikacije na mobilnim telefonima ili tablet uređajima.
Više informacija: www.aquainterma.rs

Marija D.