Pumpe za transport velikih količina voda
KPL/KWM pumpe su aksijalne propelerne pumpe i pumpe sa promenljivim protokom. Sa protokom kapaciteta do 700 m3/min pri naporu od do 9 m, Grundfos propelerne pumpe sa aksijalnim protokom su idealne kod zaštita od poplava, za drenažu i navodnjavanje, za prepumpavanje sirove vode, transport i cirkulaciju velike količine vode, npr. u akva parkovima, kontrolu nivoa vode u priobalnim područjima… Hidraulična efikasnost ovih pumpi je do 85%. Svi modeli su dostupni od livenog gvožđa i nerđajućeg čelika, a jednostavan dizajn pumpe obezbeđuje dug rad bez zastoja.
Više informacija: www.grundfos.com

Marija D.