Kombinovan Korelator i akustični detektor curenja vode
SeCorrPhon AC 200 je multifunkcionalni detektor curenja koji nudi tri funkcije u jednoj: prelokaciju,određivanje položaja i korelaciju. Pametnom kombinacijom ovih procesa u jedan sistem dozvoljava vam da sa pouzdanošću locirate curenje bez obzira na uslove sredine. Sa samo nekoliko poteza, možete brzo i lako prelaziti preko različitih aplikacija. Profesionalan – korisnički interfejs SeCorrPhon AC 200 je vidljivo i logično postavljen. Sa mnogo dostupnih ekstra funkcija za kompleksne lokacijske scenarije.
Više informacija: www.sewerin.com

Marija Dakić