Aktuatori u EX izvedbi
Novi SAVEx & SARVEx aktuatori namenjeni su za upotrebu u zonama gde je hazard moguć. SAVEx serija je namenjena za otvaranje i zatvaranje, dok je SARVEx je multiturn aktuator koji u kombinaciji sa ACVEx kontrolom aktuatora, pruža punu kontrolu brzine motora u svakom trenutku. Mehanički stres na ventil, aktuator i cevovod su minimalizovani upravljanjem brzine pri krajnjim pozicijama, omogućavajući nežan kontakt sa ležištem. Brzina se reguliše eksternim signalom – bilo da je on analogni 4 – 20 mA ili 0 – 100% digitalan.
www.auma.com

Marija Dakić