Linearni akturator za čiste sobe sa kaišem
Specijalna konstrukcija onemogućava da sitni delovi dospeju u okolinu. To je postignuto specijalnim dihtovanjem koje zatvara horizontalni otvor kroz kojeg se kreće klizač, kao i uz pomoć 0,8 vakuum pumpe povezane sa dve vakuum cevi unutar glave pogona kojima se usisavaju sitni delovi i zadržavaju se u vazdušnom filteru. Maziva koja su korišćena su dozvoljena po specifikacijama za čiste sobe i vakuum.
www.rollon.com

Marija D.