Krka, tovarna zdravil, d.d. (Krka, fabrika lekova, d.d.), Novo Mesto spada u vodeće proizvođače generičkih farmaceutskih proizvoda u svetu. Usmerena je prvenstveno na razvoj i proizvodnju sopstvenih visokokvalitetnih generičkih lekova sa dodatom vrednošću, koje reklamira pod sopstvenim robnim markama.

krka_notol-2_zunanjost

Ključni izazovi

Viši zahtevi kupaca i konkurentnost na tržištu vodili su Krku ka proširenju i modernizovanju proizvodnih kapaciteta. Novi proizvodni pogon NOTOL 2 je projektovanim kapacitetom od 4,5 milijardi gotovih proizvoda godišnje najveći Krkin pogon za proizvodnju čvrstih oblika lekova. Izgradnja objekta je završena za tri godine i najveća je investicija u istoriji Krke.

Korišćenje visoko tehnološke i specijalizovane proizvodne opreme i traženi visoki standardi u oblasti čistoće, bezbednosti i kvaliteta, uslovljavali su izbor pogodnog rešenja za automatizaciju energetike, klimatskih sistema i nadzora čistih prostorija za pogon NOTOL 2.

krka-zdravila

Metronikovo rešenje

U Krkinom pogonu NOTOL 2 Metronik je automatizovao sistem energetike koji obuhvata centralnu rashladnu stanicu integrisanu u sistem Krkinog snabdevanja hladnom vodom i preko 100 klimatskih sistema. Sistem brine o regulaciji i kontroli i obezbeđuje snimanje i arhiviranje GMP parametara i događaja u čistim prostorijama (tj. temperatura, vlažnost, pritisak). Sistem je realizovan na tri Proficy iFIX kontrolna sistema, Proficy Historian serveru, MS SQL bazi podataka i obuhvata preko 40 kontrolera Opto 22 i 4000 fizičkih ulaznih/izlaznih tački. U okviru projekta sprovedena je i vizuelizacija inteligentnih uređaja (rashladni agregati, sistem TRASAR) preko Modbus protokola.

Moderan i visoko funkcionalan BMS/EMS sistem (eng. Building Management System / Environmental Monitoring System) u proizvodnom pogonu NOTOL 2 je u skladu sa preporukama i standardima farmaceutske industrije (GMP).

Visoka pouzdanost Metronikovog sistema je obezbeđena korišćenjem industrijske opreme za automatiku svetski priznatih proizvođača Opto 22, GE Intelligent Platforms, Vacon i Vaisala i korišćenjem ispitanih algoritama za regulaciju na više nivoa, razvijenih u Metroniku. Sistem automatike, regulacija i upravljanja je realizovan na PAC (Programmable automation controllers) sistemima proizvođača Opto 22. Računarska kontrola je implementirana pomoću softvera Proficy iFIX SCADA. Efikasnom vizuelizacijom, operateru obezbeđuje redovno praćenje rada svih uređaja, alarmiranje i dijagnostikovanje grešaka, a ovlašćenim korisnicima omogućava konfigurisanje ključnih podešavanja sistema. Svi kritični podaci se čuvaju i arhiviraju u procesnom arhivu Proficy Historian i koriste se za generisanje izveštaja i analize.

Metronik je proces automatizacije energetike i klimatskih sistema i kontrole čistih prostorija koncipirao, razvio i uveo za 2 meseca.

krka-1

Rezultati

Sa Metronikovim integrisanim BMS/EMS sistemom, Krka je dobila moderan i pouzdan sistem za automatizaciju i kontrolu klimatskih i ventilacionih uređaja (HVAC) i energetskih sistema i kontrola svih čistih prostorija proizvodnog pogona:

  • obezbeđeno je potpuno kontrolisanje uslova u čistim proizvodnim prostorijama pogona NOTOL 2 i pouzdan rad HVAC sistema,
  • Metronikovo rešenje automatizacije stanice za snabdevanje sa rashladnim medijumom na lokaciji NOTOL 2 omogućava njen pouzdani rad i jednostavnu integraciju u centralni rashladni sistem na lokaciji celokupne fabrike i integraciju u sistem centralne pripreme stubnih vodova,
  • veća fleksibilnost proizvodnje ostvarena je ugrađenim algoritmima koji obezbeđuju automatsku adaptaciju parametara vođenja pri promenama proizvodnih zahteva ili izmenjenoj funkcionalnosti čistih prostorija,
  • efikasna vizualizacija, alarmiranje i dijagnostika grešaka za sve HVAC i druge inteligentne uređaje obezbeđuje tehničkom osoblju Krke lakše praćenje rada i održavanje uređaja kao i brzo preduzimanje mera u slučaju kvarova,
  • praćenje toka i temperature energetskih medijuma omogućava ekonomičnu potrošnju energije i obezbeđivanje energenata za nesmetanu proizvodnju,
  • potvrđeno Metrolinkovo rešenje omogućava bespapirnu proizvodnju i u celosti je u skladu sa preporukama za realizaciju sistema automatike u farmaceutskoj industriji (GAMP 5),
  • korišćenje integrisanog BMS/ES rešenja doprinosi optimalnoj potrošnji energije i nižim troškovima upravljanja i održavanja HVAC uređaja.

krka-2

Korišćenje visoko tehnološke i specijalizovane proizvodne opreme, kao i zahtevani visoki standardi u oblasti čistoće, bezbednosti i kvaliteta uslovljavali su izbor adekvatnog rešenja za automatizaciju energetike, klimatskih sistema i kontrole čistih prostorija za pogon NOTOL 2.

 


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Jurija Gagarina 26v, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Aleksandar Dakić
Follow me