Voda je resurs koji moramo zaštiti. Moramo je sačuvati za sledeće generacije. Sa pravilnim korišćenjem AVK automatski kontrolni ventili smanjuju gubitke vode na mreži, štede električnu energiju, smanjuju rizik od pucanja cevovoda, a samim tim i broj havarija.
Na stranici https://859.glenfield.co.uk/calculator/ nalazi se AVK online kalkulator za dimenzioniranje ventila u zavisnosti od zahtevanih parametara.
Više informacija: www.avkvalves.eu

Marija Dakić