Naši procesni instrumenti čuvaju informacije o protoku tako da se možete pouzdati u kontinuirano snabdevanje vodom. Sa SITRANS FM MAG8000 elektromagnetnim meračem protoka ne morate brinuti o održavanju, uslovima okoline ili napajanju. Da li je za distribuciju vode, obračunsku naplatu ili navodnjavanje, daljinske funkcije i najnovija komunikaciona tehnologija obezbeđuje ažurirane informacije. Pored toga, napredna funkcija sopstvenog nadzora čini ih pametnim kao i mreže sa kojima radite.
Više informacija: www.siemens.com

Marija D.