• Podesite mernu frekvenciju između 100 mHz i 1,05 kHz
  • Iskoristite niske frekvencije za merenje reaktivne otpornosti elektrode
  • Iskoristite visoke frekvencije za merenje otpornosti elektrolita i zavojnica
  • Kreirajte Cole-Cole grafike (u aplikaciji isporučenoj uz uređaj)
  • Koristite softver za analizu kola da bi analizirali unutrašnje defekte baterije

Proverite pouzdanost Li-jonske baterije za samo 10 sekundi

Hioki stoni testeri baterija podržavaju istovremeno merenje velike brzine u sve dužim proizvodnim linijama sve većih litijum-jonskih baterija sa malim otporom. Ispitivač impedanse baterije BT4560 meri impedansu litijum-jonskih baterija primenom niskofrekventne AC-IR metode merenja bez punjenja i pražnjenja baterije, značajno smanjujući vreme potrebno za ispitivanje unutrašnjeg otpora ćelija baterije.

Kraće vreme inspekcije baterije

Mereći niske frekvencije od 1 Hz i manje, BT4560 merač impedanse baterije drastično skraćuje vreme potrebno za inspekciju unutrašnjeg otpora ćelija akumulatora na proizvodnim linijama Li-jonske baterije.

Zašto je brzo

Nije potrebno punjenje pre upotrebe
Merenje unutrašnjeg otpora ćelije baterije se tradicionalno izvedi punjenjem baterije, zatim propuštanjem velike struje i merenjem pada napona (DC-IR). Predpunjenje baterije obično traje nekoliko minuta do nekoliko desetina minuta. BT4560 koristi frekvencije od 1 Hz i niže za merenje (AC-IR) unutrašnje impedanse, čime se eliminiše potreba za predhodnim punjenjem.

Simultano merenje impedanse i napona
Unutrašnja impedansa i napon koji se mere odvojeno sada se mogu meriti istovremeno sa BT4560, omogućavajući drastično smanjenje trajanja inspekcije ćelija baterije. 

Merenje napona sa visokom tačnošću od ± 0,0035% rdg.,
i stabilno merenje impedanse može se postići istovremeno sa BT4560.

BT4560 Specifikacije ukratko


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gagarina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com

Aleksandar Dakić
Follow me