Uslovi u električnom ormanu moraju biti takvi da obezbede pouzdanost opreme, od pregrevanja i kondenzacija.

Prekomerno visoke temperature unutar ormana uzrokuju oštećenje opreme, što dovodi do pogoršanja performansi sistema.

Prisutnost vlage i kondenzacija mogu da budu uzrok kratkih spojeva ili struja curenja, što dovodi do sigurnosnih problema i prekida napajanja opreme.

Imajući u vidu da zamena i popravka opreme i mašina predstavljaju troškove koji su mnogo veći od troškova sistema za kontrolu temperature, kupovina ove opreme se može opravdati mnogo puta tokom vremena.

Da biste izabrali uređaj koji najbolje odgovara vašim potrebama, razmislite da li je potrebno kontrolisati samo temperaturu, ili kontrolisati vlažnost i temperaturu.

Zatim treba razmotriti da li se to može postići upravljanjem grejanjem, aktivacijom ventilacije ili merenjem i kontrolom vlažnosti.

Termostati upravljaju grejanjem ili ventilacijom unutar ormana u zavisnosti od izmerene temperature.

Termo-higrostat ima dodatnu funkciju, pa tako pored merenja temperature meri i vlažnost vazduha. Na taj način, sa termo-higrostatom koji radi sa grejačem, moguće je podići temperaturu ormana i udaljiti se od „tačke rošenja“ – temperature na kojoj bi se vodena para kondenzovala u vodu. Na ovaj način se nivo vlažnosti održava pod kontrolom i izbegava se formiranje kondenzacije.

Finder termostati i termo-higrostati su kompaktnih dimenzija u poređenju sa drugim na tržištu (širina 17,5 mm). Imamo u ponudi sledeće modele:

Termostat – kontrola GREJANJA

Tip 7T.81.0.000.2403


Opseg regulacije:
Temperatura 0° do +60° C

Ovaj tip termostata radi u kombinaciji sa otpornim grejačem – kada je potrebno podići temperaturu unutar ormana. Kada temperatura ormana padne ispod podešene vrednosti, kontakt se zatvara, napajajući grejač. Kada temperatura poraste iznad zadate vrednosti, kontakt se ponovo otvara.

Cena: 11,00€ + PDV

Termostat – kontrola HLAĐENJA

Tip 7T.81.0.000.2303

Opseg regulacije:
Temperatura 0° do +60° C

Ovaj tip termostata aktivira ventilacioni sistem za hlađenje i smanjuje temperaturu unutar ormana. Kada temperatura ormana premaši postavljenu vrednost, kontakt se zatvara i aktivira uređaj za hlađenje. Kontakt se zatim ponovo otvara kada temperatura padne ispod zadate vrednosti.

Cena: 11,00€ + PDV

Termo-higrostat – kontrola TEMPERATURE I VLAGE

Tip 7T.51.0.230.4360


Opseg regulacije:
Temperatura +10 do +60°
Vlažnost 50 do 90%

Ovaj tip ima elektronsku kontrolu za temperaturu i vlažnost, podešava se sa dva selektora.Treći selektor bira dodatne funkcije i uključuje indikator osvetljenja koji prikazuje kada je izlazni kontakt zatvoren.

Cena: 28,10€ + PDV


Više informacija možete da pronađete na našem sajtu: www.fox.rs

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da kontaktirate kolege inženjere na br. telefona: 011 2415 393 ili
mejl: info@fox.rs.

Aktivni smo i na društvenim mrežama. Aktuelnosti i novosti iz sveta automatizacije objavljujemo na mrežama: Linkedin, Facebook, Instagram.

Pozivamo Vas da nas zapratite na profilima.

Aleksandar Dakić
Follow me