Monitor izolacije CA-90 je uređaj koji se u neuzemljenim (izolovanim) sistemima sa jednosmernim naponom koristi za praćenje otpornosti izolacije sistema prema zemlji. Izolovani sistemi sa jednosmernim napajanjem mogu svojim jednim polom biti spojeni na uzemljenje a da pri tome sistem i dalje radi bez smetnji i kvarova. Jednostrani zemljospoj, prema tome, može proći neopaženo ali se prilikom pojave zemljospoja na suprotnom polu napajanja zatvara strujno kolo kroz uzemljenje što obično dovodi do preopterećenja jednosmernog izvora i u gorem slučaju do teških havarija. Zbog toga je u izolovanim sistemima jednosmernog napajanja neophodna blagovremena indikacija zemljospoja kako bi se izbegli kvarovi i teške havarije. Sa svojim širokim opsegom napajanja i sa mogućnošću podešavanja otpornosti zemljospoja, pri kojoj uređaj reaguje alarmnim stanjem, CA-90 se može upotrebiti u velikom broju aplikacija u neuzemljenim DC sistemima kojima je nephodno praćenje otpornosti izolacije prema zemlji. CA-90 je praktičan, ne zahteva posebno napajanje, jer se napaja sa ulaznim naponom uz minimalnu potrošnju.

Osnovne karakteristike CA-90 su:

  • Namenjen svim neuzemljenim DC sistemima od 20 do 300 V
  • Širok opseg ulaznog napona 20÷300VDC
  • Bez pomoćnog napajanja – napajanje sa ulaznim naponom
  • Podešavanje otpornosti zemljospoja u granicama od 5÷200kΩ
  • Zasebno podešavanje otpornosti zemljospoja prema + i – ulazu
  • Zasebna indikacija za + i – zemljospoj
  • Automatsko resetovanje posle otklanjanja zemljospoja
  • 2 odvojena relejna izlaza sa normalno otvorenim i normalno zatvorenim kontaktima
  • Ugrađeno vremensko kašnjenje protiv kratkotrajnih smetnji

Napajanje CA-90 je izvedeno iz ulaznog napona pa ne zahteva posebno napajanje niti ožičenje. Potrebno je dovesti ulazni napon koji se meri na ulazne kleme, spojiti dodatnu klemu na uzemljenje i uređaj je spreman za rad. CA-90 ima dva potenciometra za podešavanje alarmne otpornosti zemljospoja prema pozitivnom i negativnom polu ulaznog napona ponaosob. Otpornost zemljospoja se može podešavati u granicama od 5 do 200kΩ. Indikacija zemljospoja odnosno alarmong stanja izvedena je pomoću dve LED lampe crvene boje za odvojenu indikaciju zemljospoja prema pozitivnom i negativnom polu ulaznog napona. Indikacija napona napajanja je izvedena zelenom LED lampom. Uređaj se automatski resetuje iz alarmong stanja kad otpornost izolacije postane bolja odnosno veća od podešene. Na izlazu CA-90 ima dva relejna izlaza sa normalno otvorenim i normalno zatvorenim preklopnim kontaktima, galvanski odvojena međusobno i od napajanja tj. ulaznog napona. Ovi relejni izlazi se ponašaju identično u slučaju zemljospoja i kod prestanka napajanja. Releji su u aktivnom stanju kad je uređaj napojen i kad nema zemljospoja. Ova karakteristika omogućava da CA-90 javlja alarmno stanje u 2 slučaja: kad se desi zemljospoj ili kad CA-90 ostane bez napajanja odnosno ulaznog napona čija se izolacija nadgleda. CA-90 na ulazu ima ugrađen filter protiv krakotrajnih smetnji (glitch) što omogućava vremensku zadršku od pojave zemljospoja do alarmnog stanja i promene stanja releja. Komparator ulaznog signala je izveden sa pozitivnom povratnom spregom kao Šmitovo kolo što onemogućava česte promene alarmnog stanja kad se otpornost zemljospoja sporo menja u okolini podešene alarmne vrednosti otpora zemljospoja.

Više informacija:
Elektronik Dizajn d.o.o.
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd
Tel.: 011-30 850 30; 011-2 450 480,
email: ed@ed.rs
www.ed.rs

Aleksandar Dakić
Follow me