Precizan industrijski kondicioner signala
Sa tačnošću od 0,01 i integrisanim sertifikatom kalibracije, kondicioner signala ClipX postavlja nove standarde u industrijskoj procesnoj kontroli. ClipX se adaptira zadacima merenja, bez obzira da li se koristi u jednokanalnim ili višekanalnim aplikacijama, u mašinama koje proizvode, na laboratorijskim stolovima za testiranje ili prilikom nadgledanja proizvodnje. Zahvaljujući plug-and-play tehnologiji moguće je lako povezivanje do čest uređaja.
www.hbm.com

Marija D.