U IIoT aplikacijama, integracija igra veoma veliku ulogu. Kako bi integracija podataka bila moguća, ključno je da komunikacija između mašina na donjem nivou i menadžment sistema na gornjem nivou (SCADA, ERP…) bude jednostavna. Međutim u postrojenjima gde se koristi mnogo različite opreme sa različitim komunikacionim protokolima to nije tako jednostavno.

Weintek predstavlja svoj IIoT Smart Communication Gateway cMT-G01, kao najbolje rešenje za prenos i integraciju podataka. Ugrađeni standardni IIoT protokoli, MQTT i OPC UA kao i mogućnost procesiranja podataka kao klasičan HMI uređaj čine da cMT-G01 može vršiti funkciju integracije protokola različitih kontrolera, samim tim i prikupljanje i analizu podataka sa mašina, njihov bezbedan transfer na gornji nivo menadžment sistema i alarmiranje operatera u realnom vremenu. Na ovaj način cMT-G01 savršeno pretvara obično postrojenje u pametno postrojenje.

INTEGRACIJA KOMUNIKACIONIH PROTOKOLA
cMT-G01 poseduje ugrađene komunikacione drajvere za preko 300 brendova kontrolera i na taj način može vršiti prenos podataka na SCADA ili ERP sistem sa gotovo bilo kog uređaja i time integrisati više komunikacionih uređaja u jedan.

PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODATAKA
cMT-G01 opremljen je funkcijama za prikupljanje i analizu podataka kao i bilo koji drugi HMI (event log, recipe data…). Može vršiti Data Transfer između uređaja i izvršavati Macro programe za obavljanje aritmetičkih i logičkih operacija, kao i konverziju podataka u informacije od značaja. Dodatno cMT-G01 podržava i Scheduler objekat kojim se operacije mogu pokretati u tačno željeno i planirano vreme.

BEZBEDAN PRENOS PODATAKA
Dva glavna ugrađena IIoT protokola MQTT i OPC UA podržavaju TLS/SSL sertifikovani sistem za siguran prenos podataka sa mašina na gornji nivo sistema. Sa druge strane, prilikom udaljenog pristupa uređajima pomoću cMT-G01 koristeći EasyAccess 2.0, VPN kanal koji pruža EasyAccess 2.0 takođe je enkriptovan pomoću TLS/SSL-a i omogućava integritet podataka i zaštitu od zloupotrebe.

NOTIFIKACIJA U REALNOM VREMENU
cMT-G01 ima mogućnost slanja e-mail poruka radi obaveštavanja korisnika o statusu mašina. Takođe moguće je i korišćenje MQTT Publish funkcije radi slanja podataka ili poruka registrivanim korisnicima. EasyAccess 2.0 Push Notification funkcija omogućava korisnicima da odmah na svoj Android uređaj dobiju notifikaciju o statusu mašine. Na ovaj način povećava se efikasnost i smanjuju se gubici usled neplaniranog zastoja mašina.

— ISPORUKA SA LAGERA —


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar Dakić
Follow me