U Omron-ovoj ponudi pojavila nova serija frekventnih regulatora pod oznakom Q2A. Svoju namenu ovaj frekventni regulator nove generacije pronašao je kod naprednih mašina u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i automobilskoj industriji. Q2A je regulator koji je primenljiv za asinhrone motore, sinhrone motore sa permanentnim magnetom (PM), PM „direct drive“ motore do 120 polova i sinhrone reluktantne motore.

Postoji niz tehničkih prednosti koje ovu seriju razlikuje od prethodnih, počevši od opsega snaga, načina upravljanja, uštede energije, komunikacije, načina montaže …

  • Opseg snaga je daleko veći nego u prethodnim serijama i kreće se od 0,55kW do 315kW, 3f,400V za teže i lakše pogone
  • Postoji više načina upravljanja, V/f, vektorski u otvorenoj ili zatvorenoj sprezi, napredna vektorska kontrola. Vektorsko upravljanje u otvorenoj sprezi kod asinhronih i sinhronih motora sa permanentnim magnetom ostvaruje kontrolu čak i pri nultoj brzini
  • Kada se pomene ušteda energije, tada se misli na mogućnost rekuperacije uz prisustvo dodatnih modula D1000 ili R1000. U zavisnosti od aplikacije koristi se jedan od modula:
    • R1000 se koristi za rekuperaciju energije kada postoji jedan pogon
    • D1000 se koristi za povezivanje više pogona na istu DC sabirnicu, što omogućava razmenu energije između pogona koji rade u generatorskom režimu i pogona koji rade u motornom režimu

Q2A ima svoj softverski paket u okviru kog se nalaze Q2edit, Q2dev i Q2app za programiranje i parametriranje regulatora. Q2app je aplikacija za android pametne uređaje. Sada je putem mobilnog telefona omogućen pristup regulatoru i ova veza se ostvaruje preko USB-a ili Bluetooth-a.

Postoji još mnoštvo naprednih funkcija kao što su: ugrađen EMC filtar C3, DC reaktor do 22 kW, napajanje 24 VDC za spoljašnje senzore.

Zahvaljujući zaštiti štampanih ploča izvedenih po standardu IEC60721-3-3 omogućena je primena ovih regulatora u štetnim i korozivnim sredinama.

Njegov moderan dizajn doprinosi intuitivnom snalaženju i lakom parametriranju. Operartor panel ima visoku rezoluciju i automatski čuva vrednost parametara na memorijskoj kartici.

Način montaže je sličan kao kod prethodnih serija. Montiranje na DIN šinu je vertikalno, mora da postoji određena udaljenost od površine na kojoj je ugrađena DIN šina zbog hlađenja regulatora. Najmanja razdaljina koja je potrebna kada se montiraju neposredno jedan do drugog je 2 mm.

Komunikacija sa PLC-om odvija se putem EtherCat, EtherNet/IP, ProfiNet, Modbus TCP/IP, POWERLINK. Sa jednom opcionom karticom moguće je povezati i do pet regulatora, gde bi oni međusobno komunicirali preko RS485, a sa PLC-om na jedan od gore navedenih načina.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me