CoreTigo Evaluation Kit

TigoStarter Evaluation Kit vam omogućava da brzo podesite IO-Link Wireless demonstraciono okruženje bez programiranja ili razvoja. Testirajte CoreTigo rešenja za bežičnu komunikaciju visokih performansi u svojoj proizvodnji.

Omogućava jednostavno povezivanje gotovih uređaja, kao što su senzori, aktuatori, I/O čvorišta i PLC-ovi na IO-Link bežične komponente. Uključuje hardverske komponente, softver, dokumentaciju i daljinsku podršku.

Više o paketu.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Marija Dakić

← Previous post

Next post →