Aplikacija GENNECT Cross za Windows ažurirana na verziju 2.00 omogućava daljinsko snimanje u realnom vremenu putem LAN veze za sledeće proizvode:

 • LR8410 – bežična višekanalna stanica za logovanje;
 • LR8400 – višekanalni memorijski HiLoggeri serija;
 • PQ3100 – analizator kvaliteta el.energije;
 • PW3360 – logger/analizator;
 • PW3365 – logger/analizator.

Aplikacija je do sada kupcima omogućavala preuzimanje podataka sa instrumenata za merenje na terenu. Sada je softver za PC proširen tako da omogućava:

 • Evidenciju u realnom vremenu za naprednije gorenavedene proizvode;
 • Istovremeno praćenje podataka iz podržanih uređaja u realnom vremenu;
 • Predstavljanje raznih podatke zajedno na jednom grafiku ili u obliku liste;
 • Izvoz podataka u CSV formatu;
 • Dobijanje statistike podataka u smislu AVG, MAKS, MIN i vremena pojavljivanja.

Ova najnovija verzija softvera takođe će vam omogućiti preuzimanje podataka sačuvanih na SD kartici instrumenta ili u internoj memoriji preko LAN-a i prikazati sve u organizovanoj listi na PC računaru.

Automatsko povezivanje kompatibilnih Hioki instrumenata
Jednostavno povežite kompatibilne merne instrumente sa vašom mrezom preko LAN kabla, pokrenite softver na umreženom računaru i instrumenti će biti automatski identifikovani. Možete povezati do 15 kompatibilnih instrumenata snimati karakteristike istovremeno, bez potrebe da na licu mesta preuzmete podatke na laptopu, kao što je do sada bio slučaj.
lzaberite samo neophodne kanale
Svi merni izlazi iz povezanih instrumenata biće prikazana kao lista. Istovremeno je moguće preuzeti do 512 kanala sa podacima merenja.

Predstavljanje podataka u realnom vremenu
Pogledajte grafikone i spiskove izmerenih podataka u realnom vremenu i odaberite željeni interval merenja: 1 s / 2s / 5s / 10s / 30s / 1 min / 2min / 5min / 10min / 30min / 1 sat. (Minimalni interval može odrediti i aplikacija, samostalno na osnovu brzine prenosa podataka.) Zatim možete kreirati izveštaje koji sadrže samo podatke koji su vama potrebni u datom trenutku. Mogućnost prikupljanja podataka od različitih vrsta merne opreme, kao sto su podaci o napajanju iz PQA ili podaci o temperaturi iz višekanalnog logera u isto vreme, na primer, omogući će vam da brzo identifikujete temperaturu koja može predstavljati anomaliju.

Korišćenje softvera sa PQ3100 PQA
Važno je napomenuti da za PQ3100 Analizator kvaliteta električne energije, PQ ONE softver i GENNECT Cross za Windows nude potpuno različite funkcije. PQ ONE softver pruža analizu podataka, dok GENNECT Cross za Windows služi za prikupljanje različitih podataka na računaru putem LAN-a. U tom smislu, podaci koje prikuplja GENNECT Cross mogu dalje analizirati PQ ONE softverom koji koristi svoje napredne funkcije.

Da li znate da možete odmah kreirati izveštaj sa HIOKI Gennect Cross App-om?
GENNECT Cross je besplatna aplikacija koja povezuje Hioki instrumente i vaš pametni telefon ili tablet koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju. Jednostavno uparite kompatibilne instrumente sa svojim mobilnim uređajem kako biste lako snimali podatke i kreirali izveštaje. Potražite „HIOKI“ i preuzmite aplikaciju „GENNECT Cross“ sa Google Play-a ili Apple App Store-a!
Kompatibilni Hioki proizvodi sa android aplikacijom su:

 • CM3286 – AC merna klješta-analizator
 • BT3554 – Baterijski tester
 • CM4372 – AC/DC merna klješta
 • CM4374 – AC/DC merna klješta
 • IR4058 – Tester izolacije
 • FT4310 – Tester za proveru solarnih panela

Najnovija Hioki Bluetooth bežična rešenja za merenje i dugoročno snimanje struje (kao i parametara baterija), omogućavaju da se mnogo povoljnije nego do sada dobiju sve potrebne informacije sa udaljenih mernih lokacija.

Merna klešta CM7291
Kao prvo rešenje za strujna merenja tu je bežična prikazna i izlazna jedinica za AC/DC strujne senzore CT7000 serije, model CM7291 koji omogućava merenje i prikaz AC, DC i AC+DC struje i frekvencije kao i napajanje priključenog strujnog senzora. Ova samostalna merna strujna klešta za terensku primenu, dodatno imaju izlaz za rekordere ili logere radi detaljnije analize WAVE, RMS, PEAK i Hz parametara merene struje. Široka paleta strujnih senzora CT7000 serije uključuje senzore za merenje AC/DC struje u opsezima od 100 A do čak 2000 A, kao i AC struje do čak 6000 A, pomoću fleksibilnog strujnog senzora. Upotrebom besplatne GENNECT Cross aplikacije, koja se instalira na mobilni uređaj, proširuju se mogućnosti za prikaz i pregled merenih vrednosti i talasnih oblika merene struje u realnom vremenu na mobilnom uređaju.

Merna klešta CM4730
Kao drugo rešenje tu su merna klešta CM4370 serije, odnosno modeli CM4372 i CM4374. Njihova mogućnost Bluetooth bežične komunikacije sa mobilnim uređajima omogućuje, uz upotrebu GENNECT Cross aplikacije, slanje mernih podataka i njihov pregled na mobilnom uređaju, kao i dugoročno snimanje i pregled talasnih oblika u realnom vremenu i na kraju, generisanje mernih izveštaja. Dakle, korisnik više ne mora da stoji pored mernog mesta, već je dovoljno da samo postavi klešta i da onda online pratiti merne vrednosti, u realnom vremenu, na mobilnim uređajima. Svi modeli Hioki mernih klešta CM4730 serije odlikuju se proširenim radnim opsegom temperature, unapređenom otpornošću na uslove sredine, proširenim opsegom mernih ciljeva, unapređenom dugotrajnošću i brzinom rada instrumenta i sposobnošću merenja visokih napona. Osim toga ova merna klešta imaju funkcije automatske AC/DC detekcije, automatsko zadržavanje prikaza, istovremeni prikaz DC napona i struje, detekciju vodova pod naponom i sposobnost merenja polazne struje motora i merenja DC snage.

Baterijski tester BT3554
GENNECT Cross aplikacija se, pored gore navedenog, dodatno može koristiti za uparivanje i Hioki Japan baterijskog testera BT3554-01 sa pametnim telefonima i prijem i prikaz njegovih mernih podataka u realnom vremenu. Ovaj instrument može brzo i pouzdano dijagnostikovati internu degradaciju akumulatorskih baterija čak i u sredini karakterisanoj šumom od rada UPS-a. I u ovom slučaju Bluetooth komunikacija i GENNECT Cross aplikacija unapređuju radnu efikasnost BT3554-01 na terenu, jer omogućuje završavanje radnih zadataka bez napuštanja mernog mesta. Bluetooth komunikaciona funkcionalnost BT3554-01 omogućuje da se dijagnostičke informacije o degradaciji merene baterije prenesu na pametni telefon ili tablet. Pošto specijalna aplikacija kreira izveštaje pomoću jednostavnog čarobnjaka na osnovu ovih podataka, moguće je završiti radne zadatke, uključujući i kreiranje izveštaja i njihovu predaju upravo na mernom mestu.

Analizatori kvaliteta električne energije Kew6305/6310
Sa druge strane, Kyoritsu Japan primenjuje Bluetooth bežična rešenja za daljinska merenja i merenja u realnom vremenu, kao i za sva podešavanja, kod svojih analizatora kvaliteta električne energije – modeli Kew6305 i Kew6315. Merenja se mogu prikazati u grafičkom i numeričkom obliku na Android uređajima u realnom vremenu putem Bluetooth komunikacije. Daljinska provera merenja je moguća bez pristupa analizatorima. Za primenu ovih mogućnosti, potrebno je samo da instalirate na vaše Android uređaje aplikacije „KEW smart 6305″ odnosno“KEW smart 6315“ koje su besplatno dostupne na Google Play Store.


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.com ,  www.melcobuda.co.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)