Yaskawa drive aplikacije za mobilne uređaje
Nema potrebe više da nosite laptop ili štampana uputstva. Dok DriveWizard Mobilna aplikacija pojednostvljuje podešavanja, monitoring i dijagnozu GA700 pogona, Manual Reader omogućava pristup uputstvima. DriveWizard Mobilna aplikacija: podešavanje pogona, online monitoring i dijagnoza, samopodešavanje motora, konekcija Bluetooth-om ili USB-om, upotrebljiv i u off line režimu bez internet konekcije. Drive Manuals aplikacija: pristup novim GA700 uputstvima, download za offline upotrebu.
Više informacija: www.yaskawa.com

Marija Dakić