Kombinacija robusne hidraulike i efikasne elektronike
Sytronics, kombinacija robusne hidraulike i efikasne elektronike je pametan odgovor na sve veću cenu energije, troškove i striktne ekološke zahteve. Upoređujući sa klasičnim hidrauličnim konceptom, sa Sytronix-om možete kontrolisati brzinu pumpnih stanica pametnom elektronikom pogona, prilagodljivim firmware-om i softverom. Sytronix opseg je fino skaliran: pojedinačni setovi su unapred podešeni, konvertori su funkcionalno orijentisani, motori i pumpe sa sistemom za konstantni pritisak, tu je p/Q kontrola i oprema za kontrolu osa.
Više informacija: www.boschretrox.com

Marija Dakić