ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova u fabrici šećera Sunoko u Vrbasu. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove sa dve različite punilice, magacina paleta, mašine za navlačenje folije na praznu paletu, mašine za navlačenje folije na punu paletu, automatske streč mašine i valjkastih transportera paleta, šatl kolica i punilice za džambo vagu. Linija je projektovana da može da pakuje simultano džakove od 25 i 50kg. Kada se pakuju džakovi od 25kg, robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. U slučaju da se pakuju džakovi od 50kg, robot uzima samo po jedan džak.

image description

Pre početka rada operater mora da izabere na ekranu na kojoj linije će se raditi koji format. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. Transporteri džakova su postavljeni na dva nivoa i donose džakove sa dve različite punilice. U zavisnosti na koju traku dođe džak, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu. Robot skida džakove sa jedne linije i postavlja na jednu paletu, dok sa druge linije slaže džakove na drugu paletu.

Palete dolaze automatski iz magacina paleta koji može da skladišti do 15 paleta. Magacin šalje prazne palete prvo do mašine za prekrivanje folijom. Nakon tog, paleta ide do šatl kolica koja odnose robotu prazne palate. Šatl kolica čekaju da se oslobodi mesto na kom se postavljaju džakovi na palete. Prekrivena paleta dolazi do robota gde se pozicionira. Nakon što se paleta pozicionira, robot na istu postavlja džakove. Pošto je robot napunio paletu, ista putuje do šatl kolica koja prenose pune palate do mašine za postavljanje prekrivne folije. Mašina automatski postavlja zaštitnu foliju na džakove, a potom šalje celu paletu u mašinu za obavijanje palete streč folijom. Nakon umotavanja palete, ista ide na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i nosi u magacin.


Kapacitet linije je 1200 džakova na sat za 25kg vreće i 650 za vreće od 50kg.

Džambo linija
U sastavu iste linije se nalazi i linija za pakovanja džambo vreća. Magacin paleta koji izdvaja palete za robota, takođe izdvaja i za džambo punilicu. Na paletu se postavlja folija, a paleta potom putuje do šatl kolica koja odnose prazne palete do džambo punilice. Operateri ručno postavljaju džakove na džambo punilicu. Kada je džak postavljen, operater pritiska taster kojim se započinje proces punjenja. Nakon što je džambo vreća puna, operater istu raskači sa vage, a transporteri dalje nose pune vreće u magacin.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)