Da li želite da koristite pouzdanu i kvalitetnu opremu, a da pri tome uštedite novac i investirate u dodatne module za proširenje ili HMI uređaje?
Fatek FBs serija programabilnih logičkih kontrolera je nova generacija kontrolera sa SoC (System on Chip) tehnologijom, koju je dizajnirala kompanija Fatek i predstavlja odličan izbor u pogledu pouzdanosti i performansi koje dobijate u ovom cenovnom rangu.

BGA čip poseduje moćne karakteristike jer se sastoji od preko 120000 gejtova, uključujući centralnu procesorsku jedinicu, memoriju, hardware logic solver (HLS), 5 brzih komunikacionih portova, 4 seta hardverskih brzih brojača / tajmera, 4 seta softverskih brzih brojača / tajmera, 4 ose brzih pulsnih izlaza za NC kontrolu pozicioniranja (sa linearnom interpolacijom).

Na osnovu ovih karakteristika i odnosa između pouzdanosti i cene, Fatek programabilni logički kontroleri predstavljaju odličan izbor u odnosu na ostale kontrolere u svojoj klasi.

Veliki broj proširenja
Pored fabrički definisanog broja digitalnih ulaza i izlaza, Fatek programabilni logički kontroleri (FBs-20M i veći) mogu dodatno da se prošire sa do:

  • 256 digitalnih ulaza / digitalnih izlaza
  • 64 analogna ulaza / analogna izlaza

Svi modeli imaju integrisan RS232 port, a sledeći modeli mogu da se prošire sa određenim brojem RS232, RS485 ili Eternet portova:

  • MA je proširiv sa do 3 porta
  • MC i MN su proširivi sa do 5 portova

Intuitivan i bogat instrukcijski set
Programabilni logički kontroleri iz FBs serije imaju preko 300 instrukcija koje su jednostavne za korišćenje i razumevanje. Programiranje se vrši u WinProladder programu koji dobijate besplatno.

Funkcionalne strukture se jednostavno formiraju i dovoljan je manji broj instrukcija, što je prednost u odnosu na druge kontrolere iz iste klase.

Za zahtevnije aplikacije, kao što su PID regulacija ili NC pozicioniranje, FBs kontroleri obezbeđuju praktične instrukcije koje odgovaraju ovim zahtevima.

Komunikacione funkcije
Putem pet brzih komunikacionih portova koji su deo SoC tehnologije, FBs programabilni logički kontroleri mogu da dostignu brzinu komunikacije do 921,6 Kbps. Komunikacija se ostvaruje putem Modbus ASCII/RTU/TCP protokola.

Fatek FBs kontroleri obezbeđuju opciju od osam različitih komunikacionih kartica i deset različitih komunikacionih modula za različite vrste aplikacija.

Svaki komunikacioni port ima LED indikator za predaju (TX) i prijem (RX) informacija, što omogućava korisniku da prati izvođenje operacije.

Integrisani high-speed brojači sa frekvencijom do 920 kHz
FBs programabilni logički kontroleri sadrže do 4 seta hardverskih (HHSC) i 4 seta softverskih (SHSC) high-speed brojača.

Najveća frekvencija hardverskih high-speed brojača je 200 kHz (kod FBs-MC serije) i 920 kHz (kod FBs-MN serije).

Ovi hardverski brojači poseduju 8 brojačka režima, što ih čini moćnim i efikasnim (U/D, U/Dx2, P/R, P/Rx2, A/B, A/Bx2, A/Bx3, A/Bx4).

Na primer, ako se koriste enkoder sa 200 impulsa i režim A/Bx4, FBs kontroler može da postigne isti rezultat koji bi obezbedio enkoder od 800 impulsa. Brojač je implementiran u hardver i ne okupira vreme centralne procesorske jedinice.

Softverski high-speed brojači (SHSC) imaju tri brojačka režima (U/D, P/R, A/B) i najveća frekvencija je 5 kHz.

Širok spektar modula i proširenja
Pored više od 200 modela glavnih jedinica, Fatek FBs programabilni logički kontroleri obezbeđuju i oko 100 modela ulaznih / izlaznih proširenja.

Ekspanzione ulazno/izlazne module čine osnovni moduli sa digitalnim i analognim ulazima i izlazima, komunikacioni moduli, 16/7-segmentni LED displej, 8 tipova termoparova (J, K, R, S, E, T, B, N), Pt100, Pt1000 RTD moduli za merenje temperature.

U ponudi su i novi specijalni moduli: moduli za merenje mase, potenciometarski modul i govorni modul.

FBs serija programabilnih logičkih kontrolera podržava i dodavanje jednostavnih displeja (FBs-DAP, FBs- PEP) koji se povezuju preko single RS485 protokola.

Displeje FBs-DAP ili FBs- PEP možete da koristite kao jednostavne tajmere/brojače ili kao jednostavne HMI uređaje. Ovi displeji mogu biti opremljeni wireless RFID modulom i koriste se u aplikacijama za kontrolu pristupa ulaza, liftova, garaža.

Ukoliko su Vam potrebni veći HMI uređaji, uvek nam se možete obratiti jer imamo u ponudi i Fatek HMI uređaje iz nove P5 serije (dijagonale 4,3“, 7“, 10,2“, u standardnoj verziji, sa Eternetom ili VGA portom).


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs

Aleksandar Dakić
Follow me