Pneumatika je tehnologija kojom se lako upravlja, a od sada je još jednostavnija, sveobuhvatnija i fleksibilnija – sa novim Festo Motion Terminalom VTEM. Motion aplikacije pomeraju pneumatiku u Industriju 4.0 zahvaljujući tome što ove aplikacije upravljaju jednim komadom hardvera koji onda može zameniti 50 individualnih komponenti.

Digitalna jednostavnost: maksimalna fleksibilnost u kombinaciji sa visokim nivoom standardizacije
Po prvi put u pneumatici, funkcije ventila mogu da se kontrolišu i menjaju softverski – bez potrebe za promenom hardvera. To je potpuno nova, inteligentna tehnologija, koja kombinuje pneumatiku, elektroniku i softversko upravljanje, i kojom se može realizovati od osnovnih funkcija razvodnika, pa sve do zadataka sa složenijim profilom kretanja koji su do sada mogli da se izvedu samo uz pomoć servo-pneumatike ili elektromehaničkih rešenja. Dijagnostička funkcija za praćenje stanja i smanjenje potrošnje energije može se takođe lako implementirati.

U svakom slučaju, visok nivo funkcijske integracije Festo Motion Terminala značajno smanjuje troškove procesa i njegovu kompleksnost u poređenju sa konvencionalnim rešenjima.

„Motion aplikacije“: definisanje funkcija hardvera
Krajem 2018, biće moguće implementiranje 10 funkcija na jednom hardveru. Naknadno stižu dodatne aplikacije.

  • Osnovne funkcije upravljanja pneumatskim aktuatorima
  • Proporcionalni upravljački razvodnici
  • Soft Stop (biće dostupna u trećem kvartalu 2018.)
  • Proporcionalna regulacija pritiska
  • Proporcionalna regulacija pritiska po zadatom modelu (biće dostupna u drugom kvartalu 2018.)
  • Ekonomičan pogon
  • Podesiv nivo pritiska
  • Dijagnostika curenja
  • Regulacija protoka vazduha pod pritiskom na napojnim kao i na vodovima za odvazdušenje
  • Unapred zadato vreme pomeranja

Dijagnostika curenja
Skraćeno vreme zastoja zahvaljujući preventivnom održavanju i brzoj detekciji otkaza. Zasebni dijagnostički ciklusi i definisane vrednosti praga omogućavaju detekciju i lociranje individualnih curenja u aplikaciji kojom se upravlja uz pomoć Festo Motion Terminala.

App World
Bilo da želite da ponovo učitate aplikacije u Motion terminal ili tragate za novim dodatnim aplikacijama ili firmverom, naćićete sve što vam je potrebno na App World-u: www.festo.com/appworld

Standardne upravljačke ventilske funkcije
Maksimalna fleksibilnost za mašine specijalne namene kao i za sisteme za rukovanje u serijskoj proizvodnji. Možete modifikovati standardne upravljačke funkcije ventila kao što su 4/2, 4/3 i 3/2 u bilo kom trenutku i onoliko često koliko je potrebno, čak i u toku rada.
Tako vam je omogućeno da odgovorite na veliki broj zahteva dodirom tastera.

Proporcionalna regulacija pritiska
Ušteda u prostoru i novcu kombinacijom funkcija dva nezavisna proporcionalna regulatora pritiska u jednom ventilu, uključujući i vakuum!


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me