Failsafe aktuatori su generalno prilagođeni zahtevima korisnika u pogledu pokretačke sile (radnog momenta), veličine pomeraja i vremenu potrebnom za pozicioniranje.

  • Aktuatori za on-off (S2) i modulisanu kontrolu (S4)
  • ATEX, aktuator za eksplozivne zone
  • Naponi od 24 V DC do 400 V AC
  • Kao part-turn aktuator do 32.000Nm
  • Kao linearni aktuator do 190 kN sa 230mm pomerajem
  • Podesiva brzina i vreme

Više informacija: http://www.schiebel-actuators.com

Marija Dakić