Prolećni mraz može izazvati pogubne posledice u vinogradarstvu i voćarstvu.

Mere kao što su svetleće sveće ili sistemi za prskanje su u upotrebi već duže vreme, ali imaju i jasne nedostatke. HEM-SISTEM® VINE FROST CONTROL je efikasno rešenje zasnovano na električnim grejnim kablovima koji se polažu tačno na osetljive izdanke, obezbeđujući bezbrižne noći decenijama.

Samoregulišući i štedljivi – prolećni mraz sada može doći!

Glavna prednost HEM SISTEM® VINE FROST CONTROL je da se može automatski aktivirati preko termostata, liniju po liniju vinove loze, tačno gde i tačno kada temperatura padne ispod kritične. S jedne strane, ovo štedi energiju, ali sa druge strane takođe obezbeđuje izuzetno pouzdanu zaštitu bez rasipanja ili noćnih pripremnih radova.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Marija Dakić