Najbolja pozicija pomoću zavrtanja za podešavanje od nerđajućeg čelika

Kod proizvodnih mašina ili instalacija često postoji izazov da se postupci transporta i pozicioniranja koji se ponavljaju obavljaju što jednostavnije i pouzdanije. Upravo za takvo jednostavno i sigurno podešavanje, kao i za brzu pro-menu instalacija ili alata, kompanija Elesa+Ganter sa zavrtnjima za podešavanje od nerđajućeg čelika sa skalom za podešavanje, odgovarajućim potpornim ležištima i navrtkama sa naborom pruža tri nova proizvoda koji upotpunjuju asortiman.

Zavrtanj za podešavanje od nerđajućeg čelika GN 827 koji je koncipirao stručnjak za normirane delove Elesa+Ganter se koristi zajedno sa potpornim ležištima GN 828 i olakšava montažu na različitim mehanizmima za obradu i montažu u gradnji mašina, sistema i instalacija. Na taj način se naročito mogu ubrzati radni procesi koji zahtevaju stalne promene, pozicioniranje i podešavanje instalacija. Pri tome se instalacije postavljaju i sklanjaju pomoću zavrtnja za podešavanje sa obrtnim dugmetom i ključa sa unutrašnjim šestouglom koji poseduje skalu sa podeljcima od 0,1 mm.

U zavisnosti od slučaja primene, dostupni su zavrtnjevi za podešavanje od nerđajućeg čelika sa različitim prečnicima i dužinama navoja, koji se u kombinaciji sa potpornim ležištima GN 828 kompanije Elesa+Ganter mogu savršeno pričvrstiti na proizvodnoj mašini. Kada jednom nađete optimalno podešavanje, zavrtanj za podešavanje možete da kontrirate navrtkom sa naborom od nerđajućeg čelika GN 827.1 koja savršeno odgovara tom zadatku. Potporna ležišta su izrađena od mat brušenog aluminijuma i razlikuju se prema načinu pričvršćivanja zavrtnja, koje se može vršiti odozgo ili spreda.

Pored toga, po izboru pružaju navrtni navoj koji odgovara zavrtnju za podešavanje ili prihvatni žleb koji je aksijalni ležaj za zavrtanj za podešavanje. Prihvatni žleb, pored skale obrtnog dugmeta, poseduje i laserski ugraviranu referentnu liniju za fino podešavanje instalacije. Pri hvatni žleb naročito omogućuje jednostavne postupke promene instalacije ili alata pomoću postupka „Single Minute Exchange of Die“ (SMED). Sa prethodno podešenim dimenzijama, bez zaustavljanja mašine, tako možete direktno nastaviti proizvodnju i smanjiti vreme i troškove opremanja.


Ako imate detaljnija pitanja posetite naši internet stranicu (www.elesa-ganter.com), tj. kontaktirajte tim Elesa+Ganter Srbija
(Aleksandar Popovic T: +381 63 650 397; M: prodaja@elesa-ganter.at)

elesa-ganter.com

Aleksandar Dakić
Follow me

← Previous post

Next post →