Sensata PTE7100 senzor pritiska je idealno rešenje za kupce sa izazovnim mernim zahtevima za opšte industrijske primene u opsegu srednjeg i visokog pritiska. Koristeći Sensata merač napona sa mikrofuzijom (MSG) sa odličnom preciznošću, PTE7100 ima širok spektar portova, konektora i analognih električnih izlaza za lakšu integraciju u različite industrijske primene.

Visokokvalitetni dizajn od nerđajućeg čelika PTE7100 ima hermetički priključak bez unutrašnjih zaptivki sa o-prstenom, što ga čini kompatibilnim sa većinom medija i pogodnim za oštra okruženja. Sa ekstremnim mogućnostima udara i vibracija, širokim opsegom radne temperature i visokim pritiscima otpornosti i pucanja, PTE7100 je idealan za industrijske primene, uključujući brizganje, CO2 HVAC sisteme i druge hidraulične ili pneumatske aplikacije.

Više informacija: https://www.sensata.com/

Marija Dakić