Robusni aksijalni motor pogodan za ugradnju u konvejere
Dizajniran tako da ima samo par pokretnih delova, veliki startni moment i izuzetnu pouzdanost. Pokriva ceo raspon pomaka 10-130 cmᶟ ⁄rev. Pri maksimalnom pritisku od 400 bar. Njegovi robusni kuglični ležajevi omogućavaju rad sa velikim opterećenjem na vratilu i odličnu brzinu pomeraja. Visok nivo pouzdanosti rada motora baziran je na izboru materijala, konstrukciji ojačanja i kvalitetnom procesu proizvodnje.
www.sunfab.com

Marija Dakić