Merač protoka vazduha
Instrument je namenjen za merenje, kontrolu rada i podešavanje ventilacionih sistema. Omogućava pouzdano i jednostavno merenje volumetrije vazduha kroz ventilacione sisteme koje se radi preko 16 mernih tačaka unutar osnove baze instrumenta. Izmenjivi usmerivači omogućavaju prilagođavanje instrumenta sa bilo kojom dimenzijom otvora na ventilaciji.
www.kanomax-usa.com

Marija D.