Ventil pogodan za kontrolu toka pijaće vode. Većinom se koristi za kontrolu i regulaciju toka u cevovodima, kao i u odvodima izvorišta. Ugao pokret klipa reguliše protok, veoma tiho, bez efekta vodenog čekića ili kavitacije u cevima. Veoma mali pad pritiska kada je ventil otvoren više od 50%, dok se veći gubitak pritiska dešava kada je ventil otvoren manje od 40%.
www.valvotubi.it

Marija D.