sa opcijom redukovanog trenja sa malim trenjem
Težak posao – miran rad: cilindar za balansiranje opterećenja. Balansirajući cilindri moraju se lako pokretati, potrebno je da imaju brz odziv i da se pomeraju uz mali otpor. Na primer, ako aplikacija zahteva balansiranje opterećenja, operator mora da bude u mogućnosti da pozicionira (često težak) radni predmet precizno i bez primene sile. Opcija sa redukovanim trenjem čini DSBC cilindar idealnim za taj zadatak.
www.festo.rs

Marija Dakić