Leopold moderna vakuum tehnologija
Proverena tehnologija podigla je svetske standarde u kvalitetu i efikasnosti vakuum pumpi svojom serijom CLAWAC, posebno u opsegu grubog vakuuma. Ekstremno robusnog dizajna, ove pumpe su namenjene zahtevnim aplikacijama, radom sa gasovima koji su zagađeni prašinom i parom. Inovativna vakumska tehnologija pokazuje kod ove serije sav svoj potencijal poboljšavajući parametre proizvodnje, smanjujući troškove logistike i potrošnju energije.
www.leybold.com

Marija Dakić