Kompletan sistem za 25 godina garancije
LCS² uključuje bakarne veze, optičke kablove i Wi-Fi rešenja kao i ormare. Sistem je dizajniran kao koherentni proizvod koji optimizuje njihove performanse. Dodatni benefit: perfektna sinergija Legrand proizvoda i rešenja kao što je menadžment kablova, podrška instalaciji ili jedinice za ožičenje. Legrand rešenja dozvoljavaju kreiranje koherentnog i efikasnog sistema namenjenog svakoj primeni, od tehničkih soba do radnih stanica.
www.legrand.com

Marija Dakić