9.3 TOTAL SCORE

LILYGO T-RS S3

Dodaci
0 Out of 5

Based on 0 Users

Kvalitet izrade 9
Implementirana tehnologija 9
Ease-of-use 9
Odnos cena/performanse 10
Pros
  • Softverska podrška za Arduino IDE i python u PlatformIO okruženju
  • Visoko izolovani (3kV) RS232 i RS485 konektori
  • Korišćenje Espressif ESP32 arhitekture obezbedilo je Wi-Fi/Bluetooth bežičnu komunikaciju sa upravljačkim modulom
Cons
  • Zbog miniturizacije 30 pinski heder sa IO linijama je jednostavni premali
  • Kako je online uputstvo za T-RS S3 i T-RSC3 na istom mestu, korisnik može pogrešiti prateći uputstvo
Bottomline

LILYGO T-RS S3 je ekonomičan, kvalitetan, dobro dokumentovan i pouzdan RS232 / RS485 modul pogodan za prilagođenu ugradnju u uređaj koji bi imao benefit od dodatne Wi-FI/Bluetooth komunikacije. Poznata platforma omogućava rad u Arduino IDE i PlatformIO python softverskom okruženju omogućavajući širokom spektru moderno obrazovanih inženjera lak rad.

Koje je vaše mišljenje o ovom proizvodu?
0 (0)

LILYGO je kompanija koja izrađuje namenske module na Espressif ESP32 platformi. Odlika svih njihovih rešenja je da se lako prilagođavaju različitim finalnim potrebama proizvoda, kao da uz osnovnu karakteristiku, koja može biti tip komunikacije kao što je ovde slučaj, ali i tip ekrana, minijaturna tastatura, senzor ili relejni I/O modul, uvek dodaje i Wi-Fi/Bluetooth komunikaciju upravo zbog korišćenja nekog iz familije ESP32 mikrokontrolera. LILYGO T-RS S3 je modul koji dodaje dva u industrijskoj primeni česta komunikaciona protokola: RS232 i RS485.

Modul nam je od proizvođača došao u pripadajućoj plastičnoj kutiji, bezbedno spakovan i zaštićen crnim sunđerima, kao i LILYGO moduli koje smo ranije dobili: LILYGO T-Embed modul sa ekranom i rotacionim enkoderom i LILYGO T-HMI sa 2,8″ rezistivnim LCD ekranom osetljivim na dodir. Sa obzirom na cenu od 22,48 USD to je neočekivano luksuzno.

Modul je baziran na Espressif ESP32-S3-MINI-1U mikrokontroleru sa dva Xtensa 32-bitna LX7 mikroprocesora sa single precision FPU-om u sebi koji radi na 240 MHz. Mikrokontroler ima ugrađen Wi-Fi/Bluetooth 5 modul, a oznaka 1U na kraju označava nema pcb antenu, već je potrebno povezati eksternu antenu na predviđeni konektor. Sama antena dolazi u kompletu u kutiji i montira se jednostavno: utiskivanjem u konektor. Modul je specificiran za brzine prenosa do 150 Mbps, sasvim dovoljno za prijem i slanje podataka sa izdvojenog mesta na kome bi T-RS S3 mogao da se ugradi.

photo: magazin Mehatronika

Levo od ESP32 modula nalaze se USB-C konektor za flešovanje ESP32 modula, višebojna dioda, dugme za reset i jedno programabilno dugme povezano na IO5 liniju za interakciju sa korisnikom. Desno od modula nalazi se Boot dugme za prebacivanje mikrokontrolera u flash mod. U samom ćošku su kleme za napajanje sa opsegom nivoa kompatibilnim sa onima u industriji, dakle od 7 do 24 VDC. Napomena je da prilikom flešovanja nije potrebno ploču dodatno napajati preko ove kleme, ali je u radu to najjednostavnija solucija.

Ispod ESP32 nalazi se niz galvanizovanih rupa, a u kompletu dolazi i mini češalj sa trideset pinova. Okrenemo li ploču na drugu stranu, „od dole“, videćemo da je tu niz napojnih pinova, kao i jedan TX/RX par sa većim brojem IO linija.

photo: magazin Mehatronika

Na dnu ploče, nalaze se dva industrijski prepoznatljiva konektora. Jedan je u obliku kleme sa tri voda A, B, GND i u pitanju je u stvari RS485 konektor. Drugi je RS232 DB9 ženski konektor.

photo: magazin Mehatronika

Između konektora i ESP32 čipa koji predstavlja kontrolu logiku ovog modula nalaze se dva izolaciona bloka. Svaki za jedan od protokola, obezbeđujući izolaciju od 3000 V i komunikacioni opseg od 1200~256000bps.

photo: magazin Mehatronika

Budući da se upravljački deo modula naslanja na Espressif ESP32 mikrokontroler programiranje se može raditi iz Arduino IDE, a LILYGO preporučuje i korišćenje PlatformIO u MS Visual Studio Code okruženju gde se koristi python. Za oba slučaja na github prezentaciji proizvođača nalazi se kompletno uputstvo kao i sve potrebne softverske datoteke, biblioteke i primeri potrebni za rad među kojima su programi za RS232 i RS485 komunikaciju, ali i za korišćenje Blynk oblaka i integraciju modula na taj sistem za vizuelizaciju, prikupljanje podataka i upravljanje uređajima. Moramo da obratimo pažnju da postoji gotovo identičan proizvod sa imenom T-RSC3 (spojeno) koji je baziran na ESP32-C3 mikrokontroleru. Github je isti za oba modula, i samo su u uputstvima dati uporedni koraci za obe platforme. Hardverske karakteristike RS232/485 dela su iste kod oba modula.

photo: magazin Mehatronika

Zaključak

Ukoliko gradite uređaj kome je potrebna RS232/485 komunikacija i kome bi Wi-Fi/Bluetooth povezivost bila od koristi, trebali bi da razmislite o nabavci ovog modula i njegovom ugrađivanju u vaše rešenje. Jedan deo muka u razvoju ćete svakako izbeći korišćenjem rešenja koja je već neko drugi implementirao u ovaj RS232/485 modul.


Više informacija: LilyGO T-RS S3 strana proizvođača

Aleksandar Dakić
Follow me