U recenzijama o razvojnim sistemima baziranim na sada sve modernijem ESP32-S3 mikrokontroleru (na primer BPi-PicoW-S3 i BPi-Leaf S3), primetili smo da postoje problemi sa instalacijom MicroPython-a u jednom slučaju. Ono što smo navikli kod recimo CircuitPython-a, koji jeste Adafruit-ov derivat MicroPython-a, jeste direktan upload ESP32 S3 UF2 MicroPython Firmware datoteke na razvojni sistem koji je povezan USB kablom za računar. U takvom scenariju, razvojni sistem se pojavljuje kao dodatni USB disk na računaru, ESP32 S3 UF2 MicroPython Firmware fajl se samo kopira u root i nakon reseta, Python je aktivan.

Problem koji smo detektovali prilikom recenzija predstavili smo tada odmah BPi razvojnom timu i dobili obaveštenje da nije problem do njiv, već do same iplementacije MicroPythona. Primetili smo da je sličan problem bio i na drugim S3 pločama, što nam je samo potvrdilo reči BPi razvojnog tima. No, bez obzira na „krivicu“ S3 proizvode smo ocenili nešto nižim ocenama.

Ono što nas je obradovalo je poruka koju smo upravo dobili od BPi razvojnog tima, da je „S3 problem“ sa MicroPython-om rešen i da će novi ESP32 S3 UF2 MicroPython Firmware biti objedinjen u prvom narednom nightbuild-u krajem 6. meseca. Rešenje se zasniva na implementaciji formatiranja particje u FAT formatu u esp32/modules/inisetup.py.

Isprobali smo novi ESP32 S3 UF2 MicroPython Firmware za BPi-PicoW-S3 (preuzmite firmver ovde) i sve funkcioniše besprekorno. Obratite samo pažnju, da pre instalacije MicroPython-a, ukoliko ste već imali neki drugi firmver, prvo obrišete staru instalaciju. To  možete uraditi ESPTOOL alatom. Nama se dopao i ESPWEBTOOL sajt na: https://esp.huhn.me/

Nakon brisanja, potrebno je postaviti inicijalni bootloader, ukoliko je obrisan. Za BPi-PicoW-S3 možete ga preuzeti sa Adafruit-ovog sajta (link), na dnu strane sa desne strane. Zip datoteku tinyuf2-bpi_picow_s3-0.13.0 treba otvoriti i flešovati ESPTOOL-om samo combined.bin.

esptool.py --port COM6 write_flash 0x1000 combined.bin

ili ukoliko koristite .exe

esptool --port COM6 write_flash 0x1000 combined.bin

NAPOMENA: broj COM porta proverite u Device Manager-u. Kod nas je bio COM6.

Nakon reseta, samo treba prekopirati novi ESP32 S3 UF2 MicroPython Firmware u root.

MicroPython IDE

Isprobali smo sada, ovako pripremljen razvojni sistem. Bez ikakve greške i muka sve funkcioniše u Thonny IDE.

Thonny BPi-PicoW-S3

Interesantna nam je bila i relativno nova realizacija IDE targetirana ka ESP32 MCU-s. U pitanju je MPY-Jama. Veoma očigledno, bogato funkcijama i zanimljivo okruženje. Srećemo pažnju da će prilikom instalacije Windows alarmirati da je softver iz neproverenog izvora. Mi nismo imali nikakvih problema u upotrebi, ali skrećemo pažnju da autor softvera nije ispratio ovaj problem. Da toga nema, ovaj IDE bi bio naša ozbiljna preporuka.

MPY-Jama BPi-PicoW-S3

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)