I ovogodišnji, 63. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI), najreprezentativniji razvojno-tehnološki događaj u jugoistočnoj Evropi, pokazaće da se radi o pouzdanom promotoru i moderatoru međunarodne privredne saradnje na polju tehnike, tehničko-tehnoloških dostignuća i inovacija.

Očekuje se da, od 21. do 24. maja 2019. godine, priliku da se nađu na ovom elitnom mestu i u elitnom društvu iskoristi više od 600 izlagača, od proizvodnih ili projektantskih kompanija, preko naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija, pa do start-up projekata i inovativnih pojedinaca. Tradicija sugeriše da će oko polovine izlagača biti iz inostranstva, iz tridesetak zemalja sa gotovo svih kontinenata, a da će manifestacija privući tridesetak hiljada posetilaca, među kojima, a i to postaje pravilo, prednjače oni iz kategorije poslovnih, uključujući i veliki broj inostranih. Time se objašnjava i sve veći broj velikih „milionskih“ poslova, realizovanih sve češće čak i javno i direktno, na štandovima izlagača.

Sajam tehnike 2019. akcenat će staviti na na promociju Industrije 4.0 kroz digitalne tehnologije, kompletnu digitalizaciju svih proizvodnih procesa i poslovno umrežavanje, ali i programe urbane proizvodnje i tehnologija koje omogućuju povratak fabrika u gradove u skladu sa najsavremenijim ekološkim standardima. Činjenica je da je digitalizacija omogućila neverovatne promene u razvoju i načinu poslovanja kompanija, radikalno povećanje produktivnosti i konkurentnosti, a posredno i investicije u nove tehnologije, istraživanja i ljudski kapital.

Tradicija povezivanja izložbi alata, procesne tehnike, robota, softvera i komunikacionih linija, neophodnih u proizvodnim procesima svojstvenim Industriji 4.0 i industrijskoj automatizaciji uopšte, biće nastavljena i na Sajmu tehnike 2019. Takav koncept biće promovisan posredstvom eksponata, projekata i čitavih procesnih linija iz kompleksnih sektora elektroenergetike i termotehnike, telekomunikacija, merenja i izvora napajanja, instalacija, rasvete za poslovne i stambene prostore, potom energetske, industrijske i kućne elektronike, KGH, metalurgije i livarstva, transporta i logistike.

Potcrtavajući inovativnost kao ultimativan zahtev vremena, Sajam tehnike 2019. nastojaće da ostane pouzdan motor tehničko-tehnološkog prosperiteta ne samo na regionalnom nego i na globalnom nivou.

Aleksandar Dakić
Follow me