Pratite proizvodne parametre, bez obzira na vreme i mesto? Da li ste uvek informisani o aktuelnim aktivnostima ili predstojećim radnim nalozima? Pročitajte kako zenon i zenon IIoT servis omogućavaju detaljnu analizu podataka sa široko distribuirane opreme i više lokacija.
U Pametnoj fabrici mašine su povezane da bi radile u savršenoj harmoniji jedna sa drugom. Oprema pruža detaljan uvid u proizvodni proces kako bi omogućila kompanijama da optimizuju i poboljšaju efikasnost pojedinačnih procesa.

Da bismo ovo dostigli, nadgledanje korišćenjem jednostavne vizuelizacije igra važnu ulogu, omogućavajući brzu intervenciju u slučaju problema. Stoga, intuitivni korisnički interfejs je apsolutna potreba. Idealno bi trebalo da to bude dostupno u pokretu, preko pametnog telefona ili laptopa. Odgovarajuće mere predostrožnosti i upravljanje korisničkim nalozima su od suštinskog značaja.

Da bi se ovo postiglo, pre svega, potrebno je opsežno umrežavanje između opreme koja se koristi. Ovo ne utiče samo na novu opremu, već u velikoj meri i na postojeće sisteme. Kod retrofita mašina, posebno je neophodno koristiti fleksibilna i prilagodljiva rešenja za automatizaciju koja podržavaju veliki broj komunikacionih protokola. Ovo pruža idealnu osnovu za povezivanje mašina i međusobno sinhronizovanje procesa.

Pametna fabrika kao umreženi inteligentni proizvodni objekat

Komunikacija sa softverskim sistemima višeg nivoa je jednako važna za pametnu fabriku kao i povezanost sa kontrolerima i mašinama. MES sistemi koji daju različite podatke o radnim nalozima su prvi o kojima treba da pričamo. Ako krenete dalje u pravcu IT-a, možda će postati neophodni i matematički modeli između različitih postrojenja i komponente mašinskog učenja. Oni prate korake proizvodnje i određuju ključne parametre. Njihovom upotrebom, proces se može optimizovati, na primer, potpuno automatskim prilagođavanjem mašinskih parametara – kao što su vremena ciklusa, obim proizvodnje ili parametri recepture – u trenutnim okolnostima.

Šta zenon može doneti pametnoj fabrici?

Ako u početku postavite cilj umrežavanja opreme, snaga fleksibilnog zenon povezivanja brzo postaje jasna, sa više od 300 podržanih komunikacionih drajvera. Mogu se koristiti kako sa uspostavljenim i distribuiranim kontrolerima, tako i sa modernijim komunikacionim standardima kao što je OPC UA. Za razmenu podataka sa MES-om višeg nivoa ili drugim IT sistemima, zenon poseduje funkcionalnosti dizajnirane baš za ovu svrhu, kao što je Werum PAS-X MSI. Štaviše, on takođe omogućava prilagođena, programabilna proširenja. Ako je potrebna razmena podataka sa sistemima preko REST interfejsa ili GraphQL interfejsa, zenon IIoT (ranije poznat kao zenon Service Grid) može da se koristi kao sloj integracije za nekoliko zenon servisnih mašina. Ako je potrebno, ovo se takođe može izvesti na različitim lokacijama. Kriptovane veze samo u jednom pravcu obezbeđuju sigurnost informacija. Pored toga, IIoT servisi su idealna tačka integracije za algoritme optimizacije unakrsnih postrojenja, koji se mogu koristiti za potpuno automatsko prilagođavanje odabranih parametara proizvodnje, prema potrebi korisnika.

Proizvodnja i vizuelizacija mašina oduvek su bile jedna od centralnih snaga zenon softvera. U tom smislu, originalna lokalna vizuelizacija sada je dostupna i na rešenjima za daljinsko praćenje zahvaljujući digitalizaciji i razvoju. U ovom kontekstu, zenon Web Engine igra važnu ulogu, jer pruža vizuelizaciju pomoću HTML5 tehnologije. Prvobitno je dostupnost Web Engine-a bila ograničena na lokalnu mrežu. Ovo je bilo adekvatno za lokalnu vizuelizaciju u istom proizvodnom pogonu, ali je ograničavalo daljinski pristup preko Interneta. Sa uvođenjem zenon IIoT usluga, opseg aplikacija sa HTML Web Engine-om je značajno proširen. Pošto se protok podataka između Service Engine-a i Web Engine-a sada može realizovati putem IIoT usluga, moguće je pokrenuti Web Engine u centralnom data centru dok Service Engine ostaje u bezbednoj proizvodnoj mreži. Mrežne veze za razmenu podataka samo u jednom pravcu i primenjena TLS enkripcija obezbeđuju ovaj scenario od neovlašćenog pristupa i manipulacije podacima. U ovom scenariju, Web Engine može da obezbedi vizuelizaciju opreme i da prikaže najvažnije parametre na unapred konfigurisanoj kontrolnoj tabli. Ovo korisnicima daje „prozor“ u proizvodnju, preko bezbedno zenon IIoT servisa. Ograničenja na apsolutno bitne podatke i pristup samo za čitanje su neki od preporučenih principa konfiguracije.

Photo: zenon / Exor-Eti

Konfigurišite efikasnije sa pametnim objektima i automatizacijom

Vizuelizacija koristeći HTML Web Engine je, stoga, idealna za monitoring. Ponovna upotreba konfigurisanih vizuelizacija takođe znači da se one mogu efikasnije implementirati. Ako koristite i pametne objekte u svojim rešenjima, možete ih koristiti za dizajniranje pojedinačnih komponenti za višekratnu upotrebu, a koji se mogu praktično kombinovati da bi se formirale kontrolne table prilagođene korisniku. Ovo omogućava planiranje projekta koji štedi vreme i podržava kreiranje biblioteke komponenti za višekratnu upotrebu. Ovo je od koristi i za proizvođače mašina i za krajnje kupce. Jedan od osnovnih principa zenon-a je automatizacija konfiguracionih zadataka. Ovaj „automatizovani inženjering“ takođe se može proširiti na IIoT servise i HTML Web Engine. Uz odgovarajuće programersko znanje i stručnost u oblasti kontejnerizacije i cloud tehnologija, na primer, instalacija i konfiguracija Web Engine-a može se automatizovati kao Linux kontejner. Na primer, prilagođeni wizard bi mogao da kompajlira zenon projekat za Web Engine i pokrene novu instancu Web Engine-a u data centru. Ovaj čarobnjak bi takođe mogao da se pobrine za otpremanje zenon projekta i povezivanje Web Engine-a sa postojećom instalacijom zenon IIoT. Ukratko, može se reći da zenon nudi vredne opcije za implementaciju pametne fabrike. Što se tiče povezivanja sa različitim sistemima, stvoreni su idealni uslovi. Uz korišćenje zenon IIoT usluga i HTML Web Engine-a, mogu se implementirati bezbedna rešenja za daljinsko nadgledanje zasnovana na web-u. Ovome se može pristupiti spolja, ako je potrebno, a vizuelizacija se takođe može prilagoditi mobilnim uređajima. Pored toga, koraci instalacije i konfiguracije mogu biti automatizovani, smanjujući vreme potrebno za konfigurisanje web vizuelizacije. Budite inspirisani mogućnostima zenon softvera i koristite ga za kreiranje sopstvene pametne fabrike!

 


Zvanični zastupnik i distributer za Srbiju i Crnu Goru, kompanija EXOR ETI d.o.o. Beograd, pruža usluge prodaje, konsaltinga, obuka i tehničke podrške.

EXOR ETI DOOEXOR ETI d.o.o. Beograd, Bul. Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija
Email: copadata@exor-eti.rs, Telefon: +381605553788

 

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)