MIKRO KONTROL kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja koristi najnovije uređaje iz njihove palete proizvoda. Nedavno se seriji NJ/NX OMRON-ovih kontrolera kretanja pridružio novi model istih funkcionalnosti ali sada namenjen za upravljanje malim i srednjim mašinama.
Sysmac NX1 kontroleri dizajnirani su kao jedinstven uređaj u kome su objedinjene performanse standardnih PLC-ova, kontrolera kretanja i Safety kontrolera. NX1 kontroler kretanja u okviru Sysmac integrisanog razvojnog okruženja koristi realne ose: ose za sinhronizaciju kretanja i ose za pozicioniranje servo sistema. Bitno je napomenuti da svi modeli NX1 serije poseduju 4 ose koje se mogu koristiti za pozicioniranje, dok broj osa za slaganje kretanja varira između 2. i 4. ose.

nx1p

Glavne karakteristike NX1 kontrolera su:

 • Postojanje do 8 realnih osa
 • Mogućnost korišćenja do 4 ose za sinhronizovano kretanje
 • Napredna kontrola kretanja korišćenjem linearne/cirkularne interpolacije i eCAM
 • Ugrađeni Ethernet/IP i EtherCAT port
 • Povezivanje 16 NX I/O EtherCAT slave jedinica (frekventni regulatori, servo sistemi, Remote I/O, Safety kontroleri, sistemi vizuelne kontrole)
 • Mogućnost dodavanja 8 NX I/O lokalnih modula (analogni I/O, digitalni I/O, napajanje, temperaturni kontroler, pulsni izlaz, enkoderski ulaz, IO-Link Master)
 • Integracija Safety kontrolera i Safety I/O modula
 • Upotreba standardnih PLC Open Motion funkcijskih blokova za kontrolu kretanja
 • Jedan softver za programiranje i konfiguraciju celog sistema Sysmac Studio

NX1 Machine Controller koristi EtherCAT kao svoj komunikacioni protokol. EtherCAT je brza i otvorena industrijska mreža bazirana na Ethernet-u (IEEE 802.3) gde svaki čvor ima kratko vreme komunikacionog ciklusa. Ugrađen Ethernet/IP port može se koristiti za komunikaciju sa Host PC, razmenu podataka sa kontrolerima iz serija NJ/NX i programabilnim logičkim kontrolerima iz Omronove CJ serije.

sema1.cdr

Podržani programski jezici u okviru Sysmac platforme sa bogatim setom instrukcija i mogućnošću kombinovanja različitih načina programiranja su:

 • Ladder programiranje
 • Funkcijski blokovi
 • Strukturirani tekst

Memorija standardnog korisničkog programa je veličine do 1,5MB, dok je veličina retentivne memorije do 32 KB. Programiranje kompleksnih profila kretanja pojednostavljeno je korišćenjem CAM Editora, a simulacija programa može se izvršiti u 3D okruženju.

sema2.cdr


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me