Topovi za prskanje ili stvaranje magle
Konstruisani su za efikasno suzbijanje i kontrolu prašine. Pomažu pri minimalizaciji prašine, poboljšanju kvaliteta vazduha i povećanju bezbednosti po čoveka pri radu u esktremnim uslovima kakvi su na kopovima, u reciklažnim centrima, na stovarištima uglja, u kamenolomima, pri rušenju, u železarama. U zavisnosti od potreba konkretne primene, topovi za suzbijanje prašine mogu biti statični, top na pokretnom postolju ili top sa rezervoarom na prikolici. HENNLICH konstruiše, proizvodi i isporučuje i uređaje za pretovar praškastih i zrnastih materijala, koji se vrlo često kombinuju sa topovima za suzbijanje prašine.
www.hennlich.rs

Marija Dakić