Pristup samo ovlašćenim osobama!
U svakoj firmi postoje područja koja treba zaštititi od neželjenog pristupa. Međutim, važno je ne samo zaštititi čoveka od mašine, već i mašinu od čoveka. Kao rezultat toga, potrebno je razmotriti sigurnost mašina i industrijsku sigurnost u jednakoj meri.

Uz sistem za odabir načina rada i dozvolu pristupa PITmode fusion, modularni sistem sigurnosnih vrata, kontroler PNOZmulti 2 i firewall SecurityBridge, nudimo rešenja koja ne uzimaju u obzir samo sigurnosne zahteve mašina, već definišu i dozvole za inženjere održavanja. Na taj način Vaše osoblje štitimo od svih opasnosti koje mašina nosi sa sobom, a Vašu mašinu od grešaka koje može da napravi operater.

PITmode fusion proverava autentičnost osoba na osnovu podataka na kriptografski zaštićenom RFID ključu i ovlašćuje te ljude da izvršavaju određene radnje na osnovu sačuvanih dozvola. Na taj način, niko ne može da otvori sigurnosna vrata koja su zaštićena zaključavanjem, sve dok čitač ne registruje ispravnu dozvolu.

Firewall SecurityBridge štiti pristup putem mreže, nadgleda komunikaciju s kontrolerom PNOZmulti 2 i garantuje da neovlašćen pristup mreži ne može da utiče na rad.
Na ovaj način Vam nudimo koherentan koncept pristupa mašini, koji ne uzima u obzir samo sigurnost mašina, već i industrijsku sigurnost.

Više informacija na web adresi: https://www.pilz.com/en-INT/access


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

Aleksandar Dakić
Follow me